Werkzaamheden bij de Goorseweg 

We vervangen de grote buisleiding die onder de Goorseweg bij het Streekbetonterrein ligt. Dat is nodig omdat daar de N346 Schakel Achterhoek en de parallelwegen overheen komen te liggen. Verkeer ondervindt nauwelijks hinder van de werkzaamheden.
Gepubliceerd op: 25-september-2023

Vanaf 6 oktober leiden we het verkeer om langs de werkzaamheden, via een tijdelijke weg.

Vervanging duiker  

De grote buisleiding onder de Goorseweg, ook wel duiker genoemd, ligt in de Grote Waterleiding. Deze speelt een belangrijke rol bij de afvoer van water, tussen het Twentekanaal en het achterland. De nieuwe duiker die we daar neerleggen is 65 meter lang, 3 meter hoog en ruim 4,5 meter breed.   

Veilige oversteek voor dieren  

Om ervoor te zorgen dat amfibieën en kleine marterachtigen ook de duiker kunnen gebruiken als faunapassage, brengen we loopstroken in de buis aan. Deze brede looprichels plaatsen we langs beide kanten van de wand van de duiker. Ook komen er lichtkokers in de buis, voor dieren die het niet prettig vinden om in het donker te bewegen. Aan beide zijden komt een faunaraster, zodat dieren van en naar de faunapassage worden geleid. Hiermee voorkomen we dat dieren terecht komen op de nieuwe provinciale weg.   

Werkzaamheden  

We maken de duiker in 2 fasen. Eerst wordt het zuidelijk deel van de duiker gemaakt. Deze werkzaamheden zijn al gestart en vinden plaats naast de Goorseweg. Na afronding van het zuidelijke deel, maken we een tijdelijke weg over de duiker. Deze gaat vanaf 6 oktober open voor verkeer. Vervolgens leggen we het noordelijke deel van de duiker aan. Naar verwachting ligt de nieuwe duiker eind oktober op zijn plek.   

Verkeersmaatregelen  

Met de komst van de tijdelijke weg kan het verkeer gewoon op de Goorseweg blijven rijden. Wel gelden er een aantal beperkingen:  

  • Vanwege de verkeersveiligheid verlagen we op dit gedeelte van de weg de snelheid naar 30 km/uur.  
  • Autoverkeer vanuit de richting Goor (naar de Tusselerdijk) leiden we om via de rotonde (met de Stationsweg/Graaf Ottoweg), zodat vanuit richting Lochem de Tusselerdijk opgereden kan worden. Verkeer van de Tusselerdijk naar Lochem en vice versa, kan gewoon op de reguliere wijze blijven rijden.  
  • Fietsers leiden we om via de zuidzijde van de Goorseweg. Daarvoor maken we 2 fietsoversteekplaatsen met verkeerslichten.    

  De tijdelijke weg blijft naar verwachting tot en met het voorjaar van 2024 in bedrijf, voor het verkeer op de Goorseweg. Hierdoor ontstaat er ruimte om het toekomstige kruispunt van de Goorseweg met de nieuwe provinciale weg aan te leggen.