Regelingen voor land- en tuinbouw

Agrarische ondernemers zijn belangrijk voor ons landschap, ons eten, de economie en de leefbaarheid op het platteland. Ze zijn bovendien hard nodig voor onze opgaven voor natuur, water, bodem en klimaat.
Trekker

Op verschillende manieren helpen we agrarische ondernemers die werken aan een gezonde toekomst voor hun bedrijf. Onder andere door rijks- en provinciale regelingen.

Hier vindt u verschillende lopende én aangekondigde subsidies voor allerlei sectoren in de land- en tuinbouw en andere agrarische ondernemingen, zoals:

  • rundvee- en kalverhouderij;
  • varkenshouderij;
  • kippenhouderij;
  • geitenhouderij
  • akkerbouw;
  • glastuinbouw;
  • fruitteelt;
  • laanbomenteelt; 
  • paddenstoelenteelt. 
Wij doen ons best deze pagina actueel te houden. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Oriënteren op de toekomst

Innovatieve ideeën

Innovatieve technieken

Omschakelen naar duurzame landbouw

Nieuwe verdienmodellen

Specifiek: Mest

Bedrijfsbeëindiging

Ruimtelijke ontwikkeling

Natuurinclusieve landbouw

Nieuwe functies op stoppende agrarische bedrijven