Samen werken aan een gezonde bodem

De bodem is onze onmisbare bondgenoot. Die moet gezond zijn om zoveel mogelijk functies voor ons te vervullen.

Daar werken we aan. Bijvoorbeeld door boeren te stimuleren de bodem goed te beheren. Een gezonde bodem zorgt voor voedsel maar helpt ook om wateroverlast en hittestress te voorkomen. Daarnaast kan de bodem energie leveren en zorgen voor CO2-opslag waarmee klimaatdoelen worden bereikt. Een goede bodemkwaliteit is ook nodig voor een rijke natuur en schoon drinkwater. De gezondheid van mensen kan worden aangetast door een vervuilde bodem. Als een bodemverontreiniging een groot risico voor de gezondheid is, dan hebben wij de taak om te zorgen dat de bodem wordt schoongemaakt.

Veldonderzoek PFAS 2023-2024

Van eind oktober 2023 tot en met 2024 doen we veldonderzoek naar locaties waar PFAS in productieprocessen gebruikt kan zijn. En locaties waar mogelijk gewerkt is met PFAS-houdend blusschuim. Daarmee krijgen we inzicht of er in Gelderland PFAS-vervuiling is die mogelijk risico's opleveren voor mens en milieu. Met vragen en antwoorden geven we meer informatie over dit veldonderzoek.

Onderzoek omgeving boerderij Noordeinde afgerond

De resultaten van een grootschalig bodem- en wateronderzoek dat Provincie Gelderland in augustus en september 2023 coördineerde rondom een boerderij in Noordeinde, laten zien dat de omgeving geen verontreiniging bevat die tot de dood van het vee heeft geleid. 
Er zijn daar veel koeien gestorven door een onverklaarbare oorzaak. De directe omgeving van de boerderij is onderzocht. Hierbij zijn de sloten, waterbodem en oevers, grond en grondwater en de aangelegde dijk bij het Overijsselse Reevediep uitgebreid onderzocht. De bodem en het water zijn geanalyseerd op veel stoffen, zoals PFAS en dioxines. Ook is onderzoek gedaan naar mogelijke drugsdumpingen in de aanwezige sloten. Verschillende experts hebben de resultaten van het onderzoek bevestigd: er zijn geen stoffen gevonden die tot de dood van het vee hebben geleid. 

Het rapport van het onderzoek en de deskundigenrapporten zijn beschikbaar. U kunt de rapporten opvragen via het Provincieloket. Lees hier het volledige nieuwsbericht.

Verontreinigde grond

Grond is verontreigingd als er stoffen inzitten die er niet horen. Denk bijvoorbeeld aan asbest, metalen, oliën of bestrijdingsmiddelen.

Met klei landbouwgrond verbeteren

Boeren hebben behoefte aan verbetering van hun landbouwgrond. Er is een overschot aan kleigrond dat nu niet wordt benut. Zo komt er bijvoorbeeld klei vrij bij de aanleg van natuur, wegen en woningen. Boeren met zandgronden kunnen die goed gebruiken. Met het project LIFE CO2SAND brengen Rijkswaterstaat en provincie Gelderland vraag en aanbod van klei bij elkaar. In samenwerking met boeren en grondeigenaren passen we het ‘klei-in-zand'-principe toe voor het verbeteren van landbouwgrond. Kleigrond vergroot de veerkracht van een zandbodem waardoor deze beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Klei kan zandgrond ook vruchtbaarder maken.

Kaarten met informatie over uw leefomgeving