LIFE CO2SAND

Met klei naar klimaatrobuuste landbouwgrond
LIFE CO2SAND
Laatst gewijzigd op: 25-mei-2022

Klimaatverandering veroorzaakt lange periodes van droogte of juist van overvloedige regenval. Boeren op zandgronden hebben daar veel last van. Kleigrond vergroot de veerkracht van een zandbodem waardoor deze beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Klei kan zandgrond ook vruchtbaarder maken. Met het project LIFE CO2SAND brengen Rijkswaterstaat en provincie Gelderland vraag en aanbod van klei bij elkaar. We passen het ‘klei-in-zand'-principe toe op 5 demovelden. Boeren, terreinbeheerders en landinrichters zijn welkom om de velden te bezoeken en de techniek te gebruiken op hun eigen terrein.

Foreign languages

Bijdragen aan klimaatdoelen

Bijdragen aan klimaatdoelen

Zeker nu boeren door langere periodes van droogte hun land soms niet of minder kunnen beregenen, is dit een uitkomst. Daarnaast houdt klei beter organische stof vast in de bodem; dat draagt bij aan een lagere CO2 uitstoot en het is een waardevolle grondstof voor een vruchtbare landbouwbodem. Hiermee dragen we ook bij aan de klimaatdoelen.

Jan van der Meer

Gedeputeerde provincie Gelderland

Doel: 700 hectare verbeterde landbouwgrond in 2027

Waarom LIFE CO2SAND?

Boeren hebben voordeel van land dat beter tegen droogte kan. Vruchtbare kleigrond die nu niet wordt benut, kan ervoor zorgen dat zandbodems meer water vasthouden. LIFE CO2SAND brengt ‘vraag en aanbod’ bij elkaar.
Lees verder >

Hoe werkt het?

Klei die vrijkomt bij de aanleg van natuur, wegen en woningen brengen we naar droogtegevoelige zandgronden van boeren. We onderzoeken de kwaliteit van een perceel en kijken samen met de boer wat hij nodig heeft.
Lees verder >

Onze opbrengst

Er komen 5 demovelden van elk zo’n 10 hectare. Boeren, landinrichters en terreinbeheerders kunnen de velden bezoeken en de techniek gebruiken op hun eigen terrein. Doel is 700 hectare verbeterde landbouwgrond in 2027.
Lees verder >

Demodagen

Om boeren, landinrichters, terreinbeheerders en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het ‘klei in zand’-principe, organiseren we op onze 5 demovelden regelmatig demodagen. We laten dan zien hoe het ‘klei in zand’-principe werkt, zodat boeren de techniek kunnen gebruiken op hun eigen terrein.

Meer informatie of meedoen?

Boeren, landinrichters, landbeheerders of andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over LIFE CO2SAND contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of via het vragenformulier.

LIFE CO2SAND heeft financiering ontvangen van het LIFE-programma van de Europese Unie. Rijkswaterstaat is projectpartner.

LIFE EUProjectpartner: Rijkswaterstaat