Resultaten klei-in-zand

Sinds 2021 werken we samen met Rijkswaterstaat, grondeigenaren en boeren in het project LIFE CO2SAND aan het verbeteren van de landbouwbodems op droge zandgronden. Wat is er al bereikt?

Wat is er al bereikt?

Er is al een hoop bereikt:

  • In 2021 startten we met 5 demovelden; 4 in Gelderland en 1 in Brabant. Sinds 2023 is er ook een demoveld in Overijssel.
  • Inmiddels is op 33 percelen 1 of meerdere lagen klei aangebracht met een totaal gebied van 185 hectare. Doel is 700 hectare in 2027.
  • Op 37 hectare is het doel van 8% lutum in de bouwvoor bereikt. 
  • Bodemvruchtbaarheid is aantoonbaar verbeterd: hogere bindingscapaciteit kleihumuscomplex (CEC, Cation Exchange Capacity)
  • Gezondere bodem onder andere door een betere resistentie tegen (bladvergeling)ziekte (zie afbeelding).
  • De zuurgraad verbetert waardoor de bodem vruchtbaarder wordt.
  • De wortels zoeken actief de klei op, zichtbare beworteling. Het gewas voedt zich met de voedingsstoffen uit de klei.
  • De behandelde percelen zijn klimaatrobuuster omdat ze meer organische stof kunnen vasthouden dankzij de klei.
  • Er is inmiddels al bijna 85.000 m3 kleigrond hoogwaardig hergebruikt voor de landbouw. 

Waar ligt de klei?

In samenwerking met boeren en grondeigenaren passen we het ‘klei-in-zand'-principe toe op 5 demovelden. Op deze kaart ziet u waar deze demovelden liggen. Ook laat deze kaart zien waar inmiddels al klei op landbouwpercelen is aangebracht en waar die gebruikte klei vandaan komt. We werken eraan om steeds meer landbouwpercelen in Gelderland te verbeteren met klei. Maar ook daarbuiten. Want het zuiden en oosten van Nederland maken deel uit van de Europese ‘dekzandgordel’. Deze gordel bestaat uit zandgronden die gevoelig zijn voor droogte. De gordel strekt zich uit van Vlaanderen tot Wit-Rusland en wordt intensief gebruikt voor de landbouw. Met het Europese project LIFE CO2SAND richten we ons op dit hele gebied.