Aanbod vrijgekomen klei

Werkt u aan een project waarbij klei vrijkomt? Boeren met zandgronden kunnen die klei goed gebruiken. Het hergebruik van deze vruchtbare grond kan bijdragen aan vitale en klimaatadaptieve landbouwbodems. Het project LIFE CO2SAND brengt vraag en aanbod bij elkaar.
Aanbod vrijgekomen klei

Opnemen in beleid en bedrijfsvoering

We begeleiden overheden en terreinbeheerders om hoogwaardig herbestemmen van vruchtbare grond in beleid en bedrijfsvoering op te nemen. In onderstaand filmpje licht onder andere Rijkswaterstaat toe hoe zij hergebruik van vrijgekomen klei inpassen in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)-proces en in aanbestedingsstrategieën.

Ik bied vrijgekomen klei aan

Werkt u aan een project waar klei vrijkomt en heeft u interesse om deze aan te bieden voor verbetering van landbouwgrond? Neem dan contact op met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of via de knop.

Demodagen

Om boeren, landinrichters, terreinbeheerders en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het ‘klei in zand’-principe, organiseren we op onze 5 demovelden regelmatig demodagen. We laten dan zien hoe het ‘klei in zand’-principe werkt, zodat boeren de techniek kunnen gebruiken op hun eigen terrein.

Veelgestelde vragen

Op dit moment zit in aanbestedingen de zogeheten MKI (milieukosten indicator) systematiek of de uitstoot van CO2. Hoe verder weg getransporteerd met materieel dat (nog) niet voldoet aan zero emissie, hoe negatiever de score indien men grond niet in de directe nabijheid kwijt kan. In de som van deze duurzaamheidsmodelberekeningen zoals de MKI of Dubocalc zit nog niet het verbeteren van zandgronden. Tijdens het project wordt hieraan gewerkt. Indien transport wordt uitgevoerd met niet emissievrij materieel is nu al de CO2 balans na een paar jaar positief vanwege verhoogde koolstofopslag in de bodem.

Het projectteam brengt vraag en aanbod van klei bij elkaar. Partijen die klei beschikbaar hebben, kunnen zich aanmelden via het Provincieloket. Ook boeren kunnen zich aanmelden via het Provincieloket. We benaderen zelf ook boeren. In de toekomst is het handig om in de planvormingsfase en bij de contractering al rekening te houden met afzet van geschikte klei bij boeren. Dat verhoogt de duurzaamheid van het project. De aannemer zorgt dan voor de afzet conform contract.  

Aan de projectenkant wordt in eerste instantie bij Rijkswaterstaat een andere aanbestedingsstrategie ontwikkeld dan vrijkomende grond bij voorbaat ter beschikking te stellen aan de aannemer. Ten eerste zullen partijen vrijkomende grond niet alleen milieukundig worden onderzocht maar nu ook landbouwkundig om de waarde daarvoor te kunnen duiden. Daarna zal via een nog te ontwikkelen waardenmodel bepaald gaan worden welke bestemming maatschappelijk gezien de hoogste score krijgt. Eventuele meerkosten voor de korte termijn zullen dan na weging betaald worden uit het grondverzetproject.

Dat kan door contact op te nemen met het Provincieloket, 026 359 99 99 of via het vragenformulier.

De klei moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Klei met een hoog lutumgehalte (vette klei).
  • Kwaliteit moet vallen binnen de wettelijke regelingen zoals besluit bodemkwaliteit; toepassing wordt daarbinnen gemeld en getoetst.
  • Grond moet vrij zijn van invasieve exoten. 

Meer informatie of meedoen?

Boeren, landinrichters, landbeheerders of andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over LIFE CO2SAND contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of via het vragenformulier.