Aanbod vrijgekomen klei

Werkt u aan een project waarbij klei vrijkomt? Boeren met zandgronden kunnen die klei goed gebruiken. Het hergebruik van deze vruchtbare grond kan bijdragen aan vitale en klimaatadaptieve landbouwbodems. Het project LIFE CO2SAND brengt vraag en aanbod bij elkaar.
Graafmachine in actie

Opnemen in beleid en bedrijfsvoering

We begeleiden overheden en terreinbeheerders om hoogwaardig herbestemmen van vruchtbare grond in beleid en bedrijfsvoering op te nemen. In onderstaand filmpje licht onder andere Rijkswaterstaat toe hoe zij hergebruik van vrijgekomen klei inpassen in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)-proces en in aanbestedingsstrategieën.

Ik bied vrijgekomen klei aan

Werkt u aan een project waar klei vrijkomt en heeft u interesse om deze aan te bieden voor verbetering van landbouwgrond? Neem dan contact op met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of via de knop.

Demodagen

Om boeren, landinrichters, terreinbeheerders en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het ‘klei in zand’-principe, organiseren we op onze 5 demovelden regelmatig demodagen. We laten dan zien hoe het ‘klei in zand’-principe werkt, zodat boeren de techniek kunnen gebruiken op hun eigen terrein.

Veelgestelde vragen

Meer informatie of meedoen?

Boeren, landinrichters, landbeheerders of andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over LIFE CO2SAND contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of via het vragenformulier.