Klei op mijn landbouwgrond

Heeft u behoefte aan verbetering van uw landbouwgrond? Klei die vrijkomt bij bijvoorbeeld de aanleg van natuur, wegen en woningen brengen we naar droogtegevoelige zandgronden.
Klei op mijn landbouwgrond

LIFE CO2SAND - hoe werk het?

LIFE CO2SAND - hoe werk het? transcriptie

2018 tot 2020 waren heel droog. Dit jaar kenmerkt zich ook door droogte. Bij boeren leeft het heel erg. Zelf zit ik ook op zandgrond thuis en dan zit je altijd te kijken naar hoe kun je bodemvruchtbaarheid en vasthoudend vermogen van het vocht verbeteren. In het midden is een kom met schrale zandgrond waar het in droogtes en in natte jaren heel slecht groeit. De afgelopen drie, vier jaar hebben we gezien dat we afhankelijk zijn van vocht als agrarische sector. Alles wat we daarmee kunnen verbeteren is in mijn optiek mooi meegenomen. Dit is een natuurontwikkelingsproject en hier wordt een deel van de bovengrond afgegraven en een grote nevengeul komt hier. We houden landbouwgrond over. Dat is vruchtbare grond en die willen we naar landbouwgronden brengen die het hard nodig hebben en dat zijn de zandgebieden. Wat je hier achter ziet is in ieder geval dat nu de bovenste laag eraf wordt gehaald en die bovenste laag is eigenlijk de laag waarop geboerd is. Dat is de laag waar veel organisch materiaal in zit. Onze voorouders deden dit ook al, deze techniek. Waarom zouden wij het niet voortzetten? Waardevolle klei moet je altijd kunnen benutten vind ik in Nederland. De eigenschappen van klei zijn zo dat ze meer vocht vast kunnen houden dan de zandgronden. Het voordeel voor de boer is dat het potentieel van die klei goed benut kan worden in het gebruik van water, dus dat we veel minder hoeven te beregenen omdat we meer vast kunnen houden. En meer vasthouden van water betekent dat we ook meer gewasgroei zullen realiseren. En als we meer gewasgroei zullen realiseren zullen we ook meer nutriënten onttrekken en zal het milieu ook dienen, bijvoorbeeld met de uitspoeling van nitraat en dat verminderen. Ik kan dit ongeveer vier keer per jaar maaien en meestal haal ik er rondom redelijk wat af. In 't midden valt het altijd tegen en ik hoop over een paar jaar dat er overal genoeg gewas afkomt. Dus het wordt duurzamer boeren. Als ik met minder input meer output kan krijgen, dat is wat je als boer wil en wat klei mede mogelijk maakt. Ja, ik heb het volste vertrouwen dat het gaat werken op deze grond. Ja. Welkom bij deze demo LIFE CO2SAND in Brummen. Het is een reeks van vijf. Bij al die demo's komen we twee keer terug. Dus zou je er meer over willen weten wil je weten hoe het zich gaat ontwikkelen? Voel je welkom. Ik hoor dat de klei die we kunnen krijgen dat dat van een landbouwperceel komt. Dus ik zie daar niet veel risico in. Landbouwgrond heb ik zelf ook en die bewerken we zelf ook. En daar ga ik vanuit dat dat goeie grond is. We hebben een probleem, maar oké, wij kunnen 'm als landbouw misschien oplossen. Dat triggert mij om hier die gronden inderdaad goed te benutten en met elkaar er een win-winsituatie van te maken. Ik heb zelf ook al een keer gedaan. Organisch stof met compost dat vergaat en is over drie jaar soms weer weg. Klei blijft altijd. Ik zie het als investering in je bedrijf. In de grond, in een duurzame toekomst. Wij denken dat het belangrijk is dat de bodem beter wordt. Biodiversiteit beter gaat worden in Nederland. En wij noemen in ons team vaak het woord eeuwigheidswaarde van de grond. Als we de grond goed beheren, beter maken dan is die over honderd jaar misschien wel beter dan nu. Mooi om te zien hoe het project in zijn werk gaat en in de praktijk te zien hoe het strooien van klei gaat. Leuk hoeveel mensen uit verschillende geledingen tot en met de boeren met hun kennis van het land, hoe die nu vandaag bij elkaar komen. En dan merk je in die gesprekken dat er heel veel van elkaar geleerd wordt en dat deze pilot mensen bij elkaar brengt en inzichten geeft die je van tevoren niet had gedacht. Echt een mooie demo. De klei was ook echt mooi rullig en strooide heel mooi uit. Precies zoals ik gehoopt had. De verwachting kwam mooi uit zo.

Deelname

Bert Sloëtjes, eigenaar LIFE CO2SAND demoveld in Halle, vertelt het volgende over zijn deelname aan het project LIFE CO2SAND: “We proberen de grond nu vruchtbaar te houden door organische mest toe te voegen of van gewas te wisselen. Vooral dat laatste kost tijd. Met de ‘klei in zand’-methode verwacht ik snellere stappen te kunnen maken. Ook is het belangrijk dat de bodem door de toevoeging van klei beter vocht kan vasthouden. Vocht is een van de belangrijkste elementen bij de groei. De plant is beter weerbaar. Zo hopen we de groeiperiode te verlengen en de opbrengst te verhogen.”

Onze aanpak

  • We onderzoeken de kwaliteit van een perceel en kijken samen met de boer wat hij nodig heeft. Zo kunnen we bepalen welke klei het meest geschikt is voor het bedrijf.
  • Er zijn 5 demovelden: 4 in Gelderland en 1 in Noord-Brabant. Elk demoveld is anders. Zo kunnen we experimenteren met het gebruik van verschillende kleisoorten en de manier van aanbrengen.
  • Op de demovelden meten we hoeveel water de bodem vasthoudt door klei en hoeveel voedingsstoffen en water het gewas opneemt. We meten ook de verschillen in organische stofgehalte tussen de behandelde velden en de ‘nulstrook’ (onbehandelde grond).

Ik wil graag klei op mijn landbouwgrond

Heeft u interesse in klei om uw landbouwbodem te verbeteren? Dan kunt u contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of de knop.

Demodagen

Om boeren, landinrichters, terreinbeheerders en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het ‘klei in zand’-principe, organiseren we op onze 5 demovelden regelmatig demodagen. We laten dan zien hoe het ‘klei in zand’-principe werkt, zodat boeren de techniek kunnen gebruiken op hun eigen terrein.

Veelgestelde vragen

Toepassing valt onder het besluit bodemkwaliteit. Er is een melding nodig bij uw gemeente of omgevingsdienst. Ligt het perceel in een grondwaterbeschermingsgebied, dan kunnen extra regels van toepassing zijn. Raadpleeg voor de actuele stand van zaken ook uw gemeente.

Slemp kan ontstaan als het gehalte aan kleimineralen in een overwegend zandige bodem boven de 8-12% lutum ligt. Een optimaal functionerende bodem ontstaat bij een lutumgehalte van 8%. Dit is het streefgetal. Om structuurproblemen te voorkomen, brengen we dunne laagjes klei (maximaal 1,5 centimeter) aan. Zeker als de klei al een hoog lutumgehalte heeft. 

Heeft u interesse in klei voor uw landbouwgrond, neem dan contact op met het Provincieloket

Meer informatie of meedoen?

Boeren, landinrichters, landbeheerders of andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over LIFE CO2SAND contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of via het vragenformulier.