Klei op mijn landbouwgrond

Heeft u behoefte aan verbetering van uw landbouwgrond? Klei die vrijkomt bij bijvoorbeeld de aanleg van natuur, wegen en woningen brengen we naar droogtegevoelige zandgronden.
Klei op mijn landbouwgrond

Deelname

Bert Sloëtjes, eigenaar LIFE CO2SAND demoveld in Halle, vertelt het volgende over zijn deelname aan het project LIFE CO2SAND: “We proberen de grond nu vruchtbaar te houden door organische mest toe te voegen of van gewas te wisselen. Vooral dat laatste kost tijd. Met de ‘klei in zand’-methode verwacht ik snellere stappen te kunnen maken. Ook is het belangrijk dat de bodem door de toevoeging van klei beter vocht kan vasthouden. Vocht is een van de belangrijkste elementen bij de groei. De plant is beter weerbaar. Zo hopen we de groeiperiode te verlengen en de opbrengst te verhogen.”

Onze aanpak

  • We onderzoeken de kwaliteit van een perceel en kijken samen met de boer wat hij nodig heeft. Zo kunnen we bepalen welke klei het meest geschikt is voor het bedrijf.
  • Er zijn 5 demovelden: 4 in Gelderland en 1 in Noord-Brabant. Elk demoveld is anders. Zo kunnen we experimenteren met het gebruik van verschillende kleisoorten en de manier van aanbrengen.
  • Op de demovelden meten we hoeveel water de bodem vasthoudt door klei en hoeveel voedingsstoffen en water het gewas opneemt. We meten ook de verschillen in organische stofgehalte tussen de behandelde velden en de ‘nulstrook’ (onbehandelde grond).

Ik wil graag klei op mijn landbouwgrond

Heeft u interesse in klei om uw landbouwbodem te verbeteren? Dan kunt u contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of de knop.

Demodagen

Om boeren, landinrichters, terreinbeheerders en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het ‘klei in zand’-principe, organiseren we op onze 5 demovelden regelmatig demodagen. We laten dan zien hoe het ‘klei in zand’-principe werkt, zodat boeren de techniek kunnen gebruiken op hun eigen terrein.

Veelgestelde vragen

Toepassing valt onder het besluit bodemkwaliteit. Er is een melding nodig bij uw gemeente of omgevingsdienst. Ligt het perceel in een grondwaterbeschermingsgebied, dan kunnen extra regels van toepassing zijn. Raadpleeg voor de actuele stand van zaken ook uw gemeente.

Slemp kan ontstaan als het gehalte aan kleimineralen in een overwegend zandige bodem boven de 8-12% lutum ligt. Een optimaal functionerende bodem ontstaat bij een lutumgehalte van 8%. Dit is het streefgetal. Om structuurproblemen te voorkomen, brengen we dunne laagjes klei (maximaal 1,5 centimeter) aan. Zeker als de klei al een hoog lutumgehalte heeft. 

Heeft u interesse in klei voor uw landbouwgrond, neem dan contact op met het Provincieloket

Tot nu toe zijn er goede ervaringen met het verspreiden van de klei met een meststrooier met open klep. Het gaat om een dunne laag van 1 of enkele centimeters. Uit de eerste ervaringen lijkt het erop dat het goed uitpakt als je de klei enkele maanden aan de oppervlakte laat verweren. Juist in periodes van hitte of vorst. Dus aanbrengen in het voorjaar en de bodem bewerken in het najaar of aanbrengen in het najaar en de bodem bewerken in het voorjaar. Belangrijk is om in de ’verweringsperiode’ het perceel niet te berijden om te voorkomen dat de grond wordt dichtgereden.

Meer informatie of meedoen?

Boeren, landinrichters, landbeheerders of andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie over LIFE CO2SAND contact opnemen met het Provincieloket via (026) 359 99 99 of via het vragenformulier.