Stikstofreductie door verplaatsing veehouderij

Wilt u uw veehouderij geheel of gedeeltelijk verhuizen naar een andere locatie om stikstofreductie te realiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 1-juli-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 1-1-2027 (meer dan 2 jaar)
Voor wie: Ondernemers met een veehouderij kunnen subsidie aanvragen

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal  Om in te loggen heeft u eHerkenning. nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Verplaatsing veehouderij. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

Dien uw aanvraag in met bijlagen

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder het kopje ‘Documenten en links’ vindt u de hulpmiddelen die u bij uw aanvraag kunt gebruiken. 

U kunt deze subsidie aanvragen van 28 september 2023 tot en met 1 januari 2027.

Behandeling aanvraag 

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 20.000.000 beschikbaar.

U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. 

De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. 

De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u  onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.