Innovatie en modernisering stalemissies

Wilt u innovaties binnen de agrarische sector ontwikkelen om stikstof- en methaanemissies bij de bron te verminderen? Of verouderde stallen moderniseren met bestaande technieken? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 25-maart-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 30-12-2024 (9 maanden)
Voor wie: Voor het onderdeel innovatie kunnen samenwerkingsverbanden met minimaal één veehouderij als deelnemer subsidie aanvragen. Voor het onderdeel modernisering kan een individuele veehouderij subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Innovatie en modernisering GMS'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Kies hier het juiste aanvraagformulier dat op uw aanvraag van toepassing is:

Innovatie:

1. Innovatie vleeskalveren
2. Innovatie overige diersectoren

Modernisering:

3. Modernisering Veluwe
4. Modernisering Rijntakken
5. Modernisering Achterhoek

Dien uw aanvraag in met bijlagen

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder het kopje ‘Documenten en links’ vindt u de formats die u bij uw aanvraag kunt gebruiken. Selecteer de formats die op aanvraag van toepassing zijn. U kunt deze documenten in het aanvraagformulier uploaden. 

Vraag een vooroverleg aan

We adviseren u om een vooroverleg aan te vragen voordat u uw aanvraag indient. Hierin bespreken wij met u de berekening van de totale neerslag van stikstof van de veehouderijlocatie op het Natura-2000 gebied. Deze berekening is nodig bij uw subsidieaanvraag. In deze instructie (PDF 248 Kb) leest u welke informatie nodig is voor het vooroverleg. Via dit formulier kunt u een afspraak en rekenresultaten uploaden.   

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 26,5 miljoen beschikbaar. Binnen deze subsidieregeling zijn er 5 subsidieplafonds.

Voor het onderdeel Innovatie is het subsidieplafond: 
  • € 11,5 miljoen voor de Vleeskalveren, 
  • € 20 miljoen overige sectoren, onderdeel innovatie.
Voor het onderdeel moderniseren:
  • € 3,5 miljoen naar de Veluwe, 
  • € 1,75 miljoen naar de Rijntakken, 
  • € 1,75 miljoen naar de Achterhoek.

U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Hoe gaat een aanvraag in zijn werk?

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.