Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen door PAS-melders

Wilt u investeren in maatregelen op uw bedrijf om stikstofreductie te realiseren. En heeft u voor uw bedrijf voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een melding gedaan? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 1-juli-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 1-1-2027 (meer dan 2 jaar)
Voor wie: PAS-melders kunnen subsidie aanvragen

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen 

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal  Om in te loggen heeft u eHerkenning. nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.    

Wilt u later verder gaan met uw aanvraag? Ga dan naar het Subsidieportaal via deze link. Tijdens het invullen worden uw gegevens daar opgeslagen als concept. Uw concept vindt u in het Subsidieportaal onder ‘Mijn subsidies’. Het werkt niet om de directe link naar uw aanvraag te gebruiken, want dan komt u in een nieuw formulier.

Dien uw aanvraag in met bijlagen

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder het kopje ‘Documenten en links’ vindt u de hulpmiddelen die u bij uw aanvraag kunt gebruiken.  

Via de link naar de Regeling ammoniak en veehouderij kunt u nagaan onder welke veehouderijcode uw bedrijf valt. Deze code moet u vermelden in het aanvraagformulier.   

U kunt deze subsidie aanvragen van 28 september 2023 tot en met 1 januari 2027.  

Behandeling aanvraag  

Subsidieaanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst. Eerst controleren we of een aanvraag compleet is, daarna beoordelen we de inhoud. De behandeling duurt maximaal 13 weken, wat de wettelijke beslistermijn is.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn wordt dan tijdelijk gepauzeerd en begint weer te lopen zodra de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoever we zijn met het behandelen van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.