Innovatie Agrifood

Subsidie voor een vernieuwend idee dat bijdraagt aan kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw. Let op! Het subsidieplafond is bijna bereikt, door alle aanvragen die wij nu beoordelen. De kans bestaat dat wij uw aanvraag niet meer kunnen behandelen omdat tussentijds het subsidieplafond is bereikt.
Laatst gewijzigd op: 16-mei-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (7 maanden)
Voor wie: MKB-ondernemingen die actief zijn in de landbouwsector of samenwerkingsverbanden van MKB-ondernemingen of advies- of onderzoeksbureaus die zich richten op agrifood innovatie kunnen subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bijna bereikt

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor subsidie ‘Innovatie Agrifood’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Het format projectplan en het format begroting moet u altijd bij uw aanvraag uploaden. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 400.000 beschikbaar. In het Subsidieportaal vindt u onder het tabblad ‘Subsidiemogelijkheden’ in de laatste kolom een thermometer. Daaronder kunt u zien hoeveel subsidie er al is verleend is en hoeveel er nog over is van het subsidieplafond.   

We beoordelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Eerst kijken we of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat is maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.