Voorkomen van schade door wolven

Houdt u schapen en/of geiten in het leefgebied van wolven (Noord-, Midden en Zuidwest-Veluwe) en heeft u een vaste of verplaatsbare afrastering aangeschaft om uw dieren tegen de wolf te beschermen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 30-november-2023
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Schapen- of geitenhouders die in het Identificatie- en Registratiesysteem van Dieren (I&R Dieren) van RVO geregistreerd staan, kunnen subsidie aanvragen.

 Deze subsidieregeling heeft ook een calamiteitenonderdeel voor het voorkomen van schade door zwervende wolven. Tot 24 november 2023 kunnen schapen- en geitenhouders in Bronckhorst subsidie aanvragen om wolfwerende maatregelen te nemen. Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht. Tot 29 november 2023 geldt de calamiteitenregeling voor de gemeenten Nijkerk en Putten. Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht. Lees verder op deze pagina de voorwaarden voor deze calamiteitenregeling. 

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Voorkomen schade door wolven'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In deze 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 200.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.