Voorkomen van schade door wolven

Houdt u schapen en/of geiten in het leefgebied van wolven (Noord-, Midden en Zuidwest-Veluwe) of daarbuiten en heeft u een vaste of verplaatsbare afrastering aangeschaft om uw dieren tegen de wolf te beschermen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Schapen- of geitenhouders die in het Identificatie- en Registratiesysteem van Dieren (I&R Dieren) van RVO geregistreerd staan, kunnen subsidie aanvragen.

Vanaf 2 mei 2022 geldt er een calamiteitenregeling voor schade door zwervende wolven buiten de vastgestelde leefgebieden. Hiervoor kunt u ook subsidie aanvragen. 

Meer informatie over deze subsidie

Deze regeling is bedoeld als financiële ondersteuning voor schapen- en geitenhouders die afrasteringen hebben geplaatst in en buiten een leefgebied van wolven om hun dieren tegen de wolf te beschermen.  

 

Gedeputeerde Staten (GS) wezen 2 leefgebieden van wolven aan. Lees hier meer over in de documenten over leefgebieden onder het kopje Downloads en links. 

Als u schapen of geiten houdt binnen het leefgebied van wolven, dan kunt deze subsidie aanvragen als:
  • u de subsidie aanvraagt nadat de afrastering is aangeschaft;
  • de afrastering is geplaatst of wordt gebruikt in een leefgebied van wolven;
  • u voor de publicatiedatum al eigen schapen en geiten hield in een leefgebied van de wolf dat GS heeft aangewezen;
  • de hele afrastering voldoet aan de eisen die de Gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland hiervoor heeft vastgesteld in een schadepreventieplan. Voor een snelle weergave van deze eisen raadpleegt u onze factsheet ‘Specifieke eisen aan afrastering’ (onder het kopje Downloads en links)
  • u als schapen- of geitenhouder in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren (I&R Dieren) van RVO staat geregistreerd.
Vanaf 2 mei 2022 geldt deze subsidieregeling ook voor schapen- of geitenhouders buiten het leefgebied van wolven om wolvenschade door zwervende wolven te voorkomen. Buiten het leefgebied van wolven kunt u subsidie voor afrastering aanvragen als:
  • er twee aanvallen binnen zeven dagen zijn.
  • binnen één gemeente of twee aangrenzende gemeenten. Op de website van BIJ12 kunt u nagaan of er meldingen van wolvenschade in uw omgeving zijn gedaan.
  • de schapen- of geitenhouder de aanvraag doet binnen twee weken na de tweede aanval.
  • de schapen- of geitenhouder eerst de afrastering wolfwerend maakt en daarna subsidie aanvraagt.
  • de aanvraag voor subsidie is ingediend uiterlijk binnen 2 weken na de 2e aanval door de wolf.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.18 Voorkomen van schade door wolven.

U kunt maximaal € 20.000 subsidie ontvangen. Raadpleeg de factsheet ‘vergoedingen' voor rekenvoorbeelden die u kunnen helpen bij het invullen van uw subsidieaanvraag.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Voorkomen schade door wolven'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 200.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.