Voorkomen van schade door wolven

Houdt u hoefdieren en zijn deze kwetsbaar voor aanvallen van een wolf? Wilt u een vaste of verplaatsbare afrastering aanschaffen om uw dieren tegen de wolf te beschermen of heeft u dit al gedaan? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 4-juni-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (6 maanden)
Voor wie: Pensionstalhouders of eigenaren van kwetsbare hoefdieren

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

Met deze link komt u bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. Om in te loggen heeft u eHerkenning of een DigiD nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dat regelt u via ketenmachtiging

Wilt u op een later moment verder met uw subsidieaanvraag? Ga dan met deze link naar het Subsidieportaal. Tijdens het invullen van het aanvraagformulier worden uw gegevens daar opgeslagen als concept. Uw concept vindt u het Subsidieportaal onder ‘Mijn subsidies’. Het werkt niet om de directe link naar het aanvraagformulier te gebruiken. Dan komt u in een nieuw leeg aanvraagformulier. 

In deze 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is en daarna de inhoud. De behandeling duurt maximaal 13 weken (dit is de wettelijke beslistermijn). 

Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoever we zijn met het behandelen van uw subsidieaanvraag. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.