GLB – LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal

Heeft u een initiatief in het Rijk van Nijmegen Maas en Waal dat bijdraagt aan leefbare, veerkrachtige dorpen met veel biodiversiteit en een sterke lokale (vrijetijds)economie? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 6-juni-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 19-12-2025 (meer dan 1 jaar)
Voor wie: Rechtspersonen (bijvoorbeeld stichting of vereniging) en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een VOF of maatschap)

Subsidie aanvragen

Deze subsidie is beschikbaar vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). LEADER is gericht op plattelandsontwikkeling en speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Breed gedragen initiatieven van inwoners uit de regio hebben de voorkeur. 

Stimulus Programmamanagement verzorgt de uitvoering van alle provinciale GLB-subsidies. Meer informatie over deze regeling vindt u daarom op de website van Stimulus.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.