Europees geld beschikbaar voor leefbaar platteland

In het voorjaar van 2024 is het voor inwoners, buurtorganisaties, agrariërs, stichtingen en verenigingen, uit 6 Gelderse gebieden, mogelijk om subsidie aan te vragen. Een tegemoetkoming vanuit het Europese programma LEADER.
Gepubliceerd op: 26-januari-2024

Het gaat om projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland en passen binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor dat gebied. 

Lokale plannen per gebied

Naar verwachting gaat de regeling gespreid open, tussen 1 april en 1 juni 2024. Dit geldt voor de gebieden: Achterhoek, De Liemers, Rijk van Nijmegen, Maas en Waal, GEUS (Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld), Rivierenland en IJsselvallei. In totaal hebben 34 gemeenten en 3 waterschappen, samen met betrokkenen uit de regio, per gebied een LOS opgesteld. Alle ideeën die passen in dit plan, maken kans op de Europese subsidie. Het kan bijvoorbeeld gaan om verandering naar een duurzamere manier van werken voor boeren en tuinders. Of het verbeteren van sociale contacten in de regio, door het beschermen en bewaren van voorzieningen. Zoals een dorpsgebouw weer gebruiken voor bijeenkomsten of activiteiten.  

Voorbeelden

In de vorige periode (2014-2022) was alleen de Achterhoek een LEADER-gebied in Gelderland. Succesvolle projecten waren bijvoorbeeld: Stadsboerin Doetinchem, aanleg van fiets- en wandelpad ‘Kerkenpaden’ en belevenisboerderij Kotten.

Bundeling van geld

Voor de periode van 2023 tot 2027 is in totaal € 9,8 miljoen beschikbaar om de 6 Lokale Ontwikkelingsstrategieën uit te voeren. 

  •  Hiervan is € 5,6 miljoen beschikbaar gesteld door de Europese Unie;
  •   € 0,8 miljoen door de provincie Gelderland; 
  • en de gemeenten en waterschappen dragen € 3,4 miljoen bij.   

 LEADER 

LEADER staat voor 'Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale'. Vrij vertaald betekent dit: 'Samenwerking voor Plattelandsontwikkeling'. Het doel van LEADER is: het versterken van de economie binnen een bepaald gebied en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw.

 

Foto: Theo Kock