GLB – LEADER Rivierenland

Heeft u een project in Rivierenland dat dorpen levendig houdt en de plattelandseconomie versterkt? Of draagt uw project bij aan een natuurinclusieve, circulaire en biodiverse leefomgeving, dus een gezond buitengebied? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 1-juli-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 17-12-2025 (meer dan 1 jaar)
Voor wie: Rechtspersonen (bijvoorbeeld een stichting of vereniging) en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een VOF of maatschap)

Subsidie aanvragen

Deze subsidie komt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). LEADER richt zich op ontwikkeling van het platteland en is  speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten. Initiatieven die breed gedragen worden door inwoners uit de regio hebben de voorkeur. 

Stimulus zorgt voor de uitvoering van alle provinciale GLB-subsidies. Meer informatie over deze regeling vindt u daarom op de website van Stimulus.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.