Managementmaatregelen melkveehouderij

Heeft u een melkveehouderij en wilt u aanpassingen in de bedrijfsvoering aanbrengen om stikstofreductie te realiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 17-juni-2024
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 30-12-2024 (6 maanden)
Voor wie: Ondernemers met een melkveehouderij in het gebied dat wordt begrensd door de Nederrijn, IJssel en Veluwerandmeren kunnen subsidie aanvragen.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning. nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Verder met een conceptaanvraag

Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u dan terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. U kunt niet verder met een conceptversie als u de directe link hieronder gebruikt. Deze is alleen bruikbaar om een eerste keer het aanvraagformulier te openen.  

Met deze link komt u bij het aanvraagformulier ‘Managementmaatregelen melkveehouderij’.

Dien uw aanvraag in met bijlagen

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder het kopje ‘Documenten en links’ vindt u de hulpmiddelen die u bij uw aanvraag kunt gebruiken. 

Behandeling aanvraag 

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 20.000.000 beschikbaar. Dit noemen we het subsidieplafond. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. In het Subsidieportaal vindt u bovenaan de pagina in de menubalk ’Subsidiemogelijkheden.’  Daaronder staat in de laatste kolom bij elke subsidieregeling een thermometer. Als u daarop klikt ziet u welke bedrag er nog beschikbaar is.

We nemen aanvragen in behandeling op volgorde van binnenkomst. Eerst beoordelen we of een aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De behandeling duurt maximaal 13 weken, dit is de wettelijke beslistermijn. 

Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. 

De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoever we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.