Grondwerk, bouwwerken en andere werkzaamheden

Wilt u grondwerken, bouwwerken of andere werkzaamheden uitvoeren op of langs een weg? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Denk aan graven, afdammen of dempen in de berm of de sloot of het aanbrengen van bouwwerken op of langs de weg. Omdat deze werkzaamheden veranderingen aanbrengen in de weg, willen we toetsen of deze werkzaamheden gevolgen hebben voor de veiligheid, het gebruik en de instandhouding van de weg.

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via het formulier “Onderhoud en werkzaamheden aan wegen”. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.