Grondwerk, bouwwerken en andere werkzaamheden

Wilt u grondwerken, bouwwerken of andere werkzaamheden uitvoeren op of langs een weg? Dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Denk aan graven, afdammen of dempen in de berm of de sloot of het aanbrengen van bouwwerken op of langs de weg. Omdat deze werkzaamheden veranderingen aanbrengen in de weg, willen we toetsen of deze werkzaamheden gevolgen hebben voor het blijvend gebruiken van de weg en het slimme en veilige gebruik van de weg.

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via het formulier “Onderhoud en werkzaamheden aan wegen”. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, zal tussen 9 september en 14 oktober 2021 tijdelijk uitgeschakeld zijn.

Extra informatie en tips

  • In Nederland zijn er verschillende wegbeheerders, waarvan provincie Gelderland er 1 is. Wilt u weten wie welke weg beheert? Kijk dan op de website van Rijkswaterstaat
  • Omgevingsverordening Gelderland, artikel 5.3, lid 1 onder c;
  • Procedure en kosten.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.