Grondwater onttrekken of infiltreren

Bent u van plan water uit de grond te halen (onttrekken) of in samenhang daarmee in de grond te pompen (infiltreren)? Dan moet u daarvoor een vergunning aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 17-maart-2022
Wetgeving:
Waterbesluit
Waterwet
Waterregeling

Procedure

Let op: voor of tijdens de vergunningaanvraag moet u een m.e.r.-beoordelingsprocedure doorlopen.

Vergunning

Vraag uw vergunning aan bij het waterschap.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.