Huisvesten van arbeidsmigranten

In provincie Gelderland werken ongeveer 90.000 arbeidsmigranten. Elk jaar groeit dit aantal. Deze arbeidskrachten zijn nu én in de toekomst belangrijk voor de regionale economie. Een goede en veilige huisvesting is dus nodig.

Rapport aanjaagteam arbeidsmigranten

In 2020 heeft het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie Roemer) 2 adviezen uitgebracht om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. In de aanbevelingen ging veel aandacht uit naar de huisvesting van arbeidsmigranten. Er zijn te weinig huisvestingslocaties en veel zijn er slecht. Het Rijk, de provincies, de gemeenten en marktpartijen pakken de aanbevelingen uit dit rapport op. Lees het rapport Aanbevelingen om misstanden bij arbeidsmigranten in Nederland tegen te gaan.

Provincie stimuleert goede en veilige huisvesting

De provincie geeft de 6 regio’s in Gelderland ondersteuning om arbeidsmigranten goed en veilig te huisvesten. Via samenwerkingsverbanden kijken we  hoe wij dit samen met alle gemeenten het beste kunnen realiseren. Diverse regio’s zijn, met eventueel onze hulp, hard bezig met het ontwikkelen van een regionaal beleid. Al deze stappen moeten leiden tot een grotere toename van veilige en goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

Voorbeeld: samenwerking regio Rivierenland

Binnen de regio Rivierenland heeft de samenwerking geleid tot het afsluiten van een convenant tussen alle betrokken partijen.De regio Rivierenland heeft over hun aanpak meer verteld tijdens een webinar op 27 november 2023.  Aan bod kwam dat een goed huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten het best regionaal geregeld kan gaan worden. Lees meer in dit artikel.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden om u te helpen met het realiseren van goede huisvesting voor arbeidsmigranten? Neem dan contact op met het Provincieloket