BUS-melding

Heeft u te maken met ‘eenvoudige’ bodemverontreinigingen, en wilt u deze gezond (laten) maken, oftewel saneren? Dan meldt u dat op basis van het Besluit uniforme saneringen (BUS).

Procedure

Er bestaat een landelijke regeling voor eenzelfde soort ‘eenvoudige’ saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden. Verontreinigde grond vormt een groot risico voor de volksgezondheid.
 • er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, die onder de landelijke regeling vallen, en in korte tijd afgerond kan worden, en u bent van plan te gaan saneren;
 • u voldoet aan de criteria uit het Besluit uniforme saneringen (BUS) (wanneer u op de link klikt verlaat u deze website) en de Regeling uniforme saneringen (RUS (wanneer u op de link klikt verlaat u deze website) (BUS en RUS);
 • de grond niet in de gemeente Arnhem of Nijmegen ligt.

Ligt de grond in Arnhem of Nijmegen? Neem dan contact op met de gemeente in kwestie.

De BUS-melding valt binnen 1 van de volgende categorieën: 

 • immobiel (de verontreiniging zit alleen in de grond)
 • mobiel (de verontreiniging bevindt zich (ook) in het grondwater)
 • tijdelijk uitplaatsen (de immobiele verontreiniging wordt na de werkzaamheden in principe weer teruggebracht op dezelfde plaats)

Het is verplicht op basis van de Wet bodembescherming (Wbb). Voordat u gaat saneren, heeft u toestemming van ons nodig. Als u uw activiteit uitvoert zonder toestemming, riskeert u een boete.

U maakt gebruik van een van onderstaande formulieren:

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of naar:

Provincie Gelderland
ter attentie van VVHH/VV 
Postbus 9090
6800 GX Arnhem 

We vragen u om de volgende informatie mee te sturen:

 • bodemonderzoek, minimaal NEN 5740
 • afhankelijk van de categorie en saneringsdoelstelling moet u mogelijk ook andere onderzoeken doen (waar u aan moet voldoen kunt u nalezen in de RUS)

We hebben maximaal 5 weken nodig om uw melding te beoorden, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Voor de categorie Tijdelijk Uitplaatsen kan het in sommige gevallen in 5 werkdagen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw melding dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige reactie ligt bij u.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze melding.

De aanvraag verloopt via de volgende stappen:

 • Meteen na het indienen van het formulier ontvangt u een verzendbevestiging per e-mail.
 • Binnen 5 werkdagen ontvangt u per e-mail een zaaknummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd.
 • Wanneer de melding niet compleet is, nemen we deze niet in behandeling.
 • Wanneer we de melding in behandeling nemen, wordt deze zonder tegenbericht na 5 weken (of in sommige gevallen 5 werkdagen bij tijdelijk uitplaatsen) automatisch (van rechtswege) van kracht. U ontvangt geen instemmingsbrief.
 • We publiceren de melding op overheid.nl (dit geldt niet voor de 5-werkdagenprocedure).
 • Wanneer uw aanvraag niet voldoet aan de wettelijke eisen, keuren we de BUS-melding af.
 • Beroep of bezwaar is niet mogelijk.
 • Tijdens de sanering houdt Omgevingsdienst Regio Arnhem toezicht.

U moet 5 werkdagen voor u start met de saneringswerkzaamheden een startmelding doen bij Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website.
U vindt een link naar dit formulier ook onderaan de pagina.

We raden aan om na te gaan of u ook andere vergunningen nodig heeft. Meer informatie hierover vindt u op het BUS-formulier in hoofdstuk 10.

Links

Startmelding doen

Doe de startmelding 5 dagen voor de saneringswerkzaamheden. Via de knop hieronder komt u bij informatie en het formulier van ODRA om de startmelding te doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.