BUS-melding

Heeft u te maken met ‘eenvoudige’ bodemverontreinigingen, en wilt u deze gezond (laten) maken, oftewel saneren? Dan meldt u dat op basis van het Besluit uniforme saneringen (BUS).
Laatst gewijzigd op: 17-maart-2022
Wetgeving:
Besluit Uniforme Saneringen
Regeling Uniforme Saneringen

Procedure

Er bestaat een landelijke regeling voor eenzelfde soort ‘eenvoudige’ saneringen die in korte tijd afgerond kunnen worden. Verontreinigde grond vormt een groot risico voor de volksgezondheid.

Startmelding doen

Doe de startmelding 5 dagen voor de saneringswerkzaamheden. Via de knop hieronder komt u bij informatie en het formulier van ODRA om de startmelding te doen.
Vanaf 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.