Buitenles

Een groen plein is niet alleen geschikt voor natuurles, maar ook voor bijvoorbeeld vakken als taal, rekenen en aardrijkskunde. Je hele plein kun je zien als een buitenlokaal! Je leerlingen worden er slimmer, fitter en creatiever van. Hoe organiseer je buitenles in weinig tijd?
Buitenles

Doe mee met de Nationale Buitenlesdag

Ieder jaar organiseren Jantje Beton en IVN Natuureducatie de Nationale Buitenlesdag! Buitenles draagt bij aan de motivatie, leerprestaties, natuurbeleving en de gezondheid van kinderen.

De organisatie van een buitenles

Ook voor kinderen kan buitenles wennen zijn. Vaak zijn ze in eerste instantie druk, maar dit gaat vanzelf over! Je kunt ervan uitgaan dat de kinderen graag naar buiten gaan en de buitenles een leuke activiteit vinden.

Je voorkomt ordeproblemen door een goede organisatie en een goede voorbereiding. Maak vooraf duidelijke afspraken samen met de kinderen. Buitenlessen werken het beste met zo min mogelijk afleiding van andere leerlingen of ouders op het plein. Door af te stemmen met collega’s kun je slim inroosteren, zonder spelende kleuters die door de les heen fietsen. Lees hier meer tips van de Natuurjuf over de praktische organisatie voorbereiding van je buitenles.

Niet meer, maar anders!

Doe vooral niet meer, maar doe het anders. Vertaal je binnenles naar een buitenles en ga liever vaker een half uurtje naar buiten voor les dan één hele middag. Pluis je methodes voor natuuronderwijs/wereldoriëntatie uit op kansen voor buitenonderwijs. Ook taal en rekenen bieden kansen. Hoe beter het plein verankerd wordt in de visie en methode van de school, hoe groter de kans dat het plein daadwerkelijk educatief ingezet wordt.

Bekijk ter inspiratie de voorbeelden van de Natuurjuf van NMEplaza hoe je het groen kunt inzetten voor taal en rekenen.

Laat kinderen reflecteren op wat zij hebben geleerd

De specifieke manier van werken bij buitenlessen levert ontwikkeling op sociaal vlak, persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden op. Wordt hiernaar gevraagd, dan is het voor veel kinderen moeilijk aan te geven wat ze geleerd hebben. Met deze Reflectie Quick Scan kunnen kinderen en leerkracht heel snel daar inzicht in krijgen.

Zoek een aanbieder van natuur- en milieueducatie

De professionals van Gelderse natuur- en milieueducatie (NME) centra kunnen je helpen om jouw plein educatief in te zetten. Ze kunnen workshops buitenles verzorgen aan je leerkrachtenteam om de aansluiting te maken met je onderwijscurriculum.  Sommigen kunnen je bij het hele proces begeleiden om tot een groen schoolplein te komen. Vaak kun je ook bij NME-centra materialen voor buitenles en educatieprogramma’s lenen. 

De vrijwilligers van IVN-afdelingen werken soms samen met de school om natuureducatie te geven, natuurouders op te leiden, moestuinieren te begeleiden of helpen mee in het beheer en onderhoud van het groene plein of natuurspeelplaats. Zoek hier een IVN-afdeling bij jou in de buurt en informeer naar de mogelijkheden.

IVN Natuureducatie heeft online natuurlessen met video's voor elk seizoen met presentatie door Iris Hesseling. Voor op het schoolplein, in het park of in de tuin. Er zijn meer bestaande lesmaterialen waar je gebruik van kunt maken, zoals deze natuurlessen voor een groen schoolplein of het moestuinlespakket.  Niet helemaal wat je zoekt? Neem dan voor contact op met IVN Gelderland. 

Meer lezen?

  • Waterschap Rivierenland heeft lessen over water-educatie op hun website.
  • IVN Gelderland heeft op deze website allerlei onderzoeken verzameld waarom groen zo belangrijk is voor kinderen. Lees over de wetenschappelijke onderbouwing voor de invloed van groen op de ontwikkeling van het kinderbrein, fysieke en mentale gezondheid, effect op leerprestaties en hoe natuureducatie op de lange termijn doorwerkt in zorg voor de natuur en duurzame leefstijl.