Buitenles

Een groen plein is niet alleen geschikt voor natuurles, maar ook voor bijvoorbeeld vakken als taal, rekenen en aardrijkskunde. Je hele plein kun je zien als een buitenlokaal! Je leerlingen worden er slimmer, fitter en creatiever van. Hoe organiseer je buitenles in weinig tijd?
Buitenles

Het plein is klaar, tijd om het te gebruiken tijdens de lessen

Het plein is klaar, tijd om het te gebruiken tijdens de lessen transcriptie

We hebben in het gedeelte waar de planten zijn aangeplant... een buitenlesplein gemaakt. Zodat we een stukje natuureducatie daar kunnen doen, maar ook... Gewoon lekker met die kinderen daar kunnen werken... zodat zijn daar van de natuur kunnen gaan genieten. Eigenlijk kun je op iedere plek op het plein wel les geven. En we hebben nog een vast ding, dat is het rekenplein. Wat daar achter ligt, waar ook honderd-en-een dingen kunnen gebeuren. Hier achter dat is de tribune. Daar kun je gewoon als je... bijvoorbeeld een opdracht gaat doen... met de hele klas, kun je dat hier doen. Hoe leuk is het dat je buiten aan je tafels gaat werken? Dat is toch fantastisch dat dat zo kan. Spelletjes van bijvoorbeeld tafels, rekenen, taal. Kan het zo gek niet bedenken. Op het voorplein zullen we in het voorjaar een gedeelte aanleggen waarbij we ook echt bijen proberen aan te trekken... met meer de bloemdragende planten. En een insectenhotel waar de kinderen zelf een ontwerp voor hebben gemaakt. Dus op die manier proberen we de kinderen echt bewust te maken van de natuur om hen heen. Wel fijn, want soms was het ook wel, dan zat je de hele dag in de zomer, zit je binnen... dan heb je het loeiheet, en kun je je op een gegeven moment niet meer concentreren dus... Als je dan gewoon in de buitenlucht zou werken, dan zou dat wel fijner zijn ja. Ik denk dat het als leerkracht belangrijk is dat je voor jezelf... een idee hebt van, hoe ga ik dat nu doen dat buiten les geven. Welke dingen moet ik daar in meenemen zodat de leerdoelen wel behaald gaan worden? En dat de motivatie van de kinderen ook verhoogd worden... dus daar zit ook een stukje ervaring in die ze op moeten doen. Van hoe doe ik dat? Maar ook goed bronnen nalezen van hoe wordt het in den lande al gedaan? En daar zullen we met elkaar goed naar moeten kijken: hoe gaan we dat doen?

Stap 6

In de ontwerpfase heb je met leerkrachten gebrainstormd hoe het nieuwe plein aansluit op de onderwijskundige visie van de school en hoe je de verschillende elementen van een groen schoolplein kunt gebruiken voor het geven van lessen. 

Nu het plein klaar is, breng je je plannen in praktijk.  Waarschijnlijk is het even wennen om je schoolplein te gebruiken als educatieve ruimte. Het is goed zoeken naar hoe je je lessen buiten kunt aanbieden en de eerste keren ervaar je wellicht een drempel om het lokaal uit te gaan. Bij deze een aantal tips om je binnenles te vervangen voor een buitenles! 

  1. Doe mee met de Nationale Buitenlesdag
  2. De organisatie van een buitenles
  3. Niet meer, maar anders! Sluit aan bij de methode
  4. Laat kinderen reflecteren op wat zij hebben geleerd
  5. Zoek contact met een aanbieder van natuur- en milieueducatie bij jou in de buurt

Doe mee met de Nationale Buitenlesdag

Ieder jaar organiseren Jantje Beton en IVN Natuureducatie de Nationale Buitenlesdag! Buitenles draagt bij aan de motivatie, leerprestaties, natuurbeleving en de gezondheid van kinderen.

Links

De organisatie van een buitenles

Ook voor kinderen kan buitenles wennen zijn. Vaak zijn ze in eerste instantie druk, maar dit gaat vanzelf over! Je kunt ervan uitgaan dat de kinderen graag naar buiten gaan en de buitenles een leuke activiteit vinden.

Je voorkomt ordeproblemen door een goede organisatie en een goede voorbereiding. Maak vooraf duidelijke afspraken samen met de kinderen. Buitenlessen werken het beste met zo min mogelijk afleiding van andere leerlingen of ouders op het plein. Door af te stemmen met collega’s kun je slim inroosteren, zonder spelende kleuters die door de les heen fietsen. Lees hier meer tips van de Natuurjuf over de praktische organisatie voorbereiding van je buitenles.

Links

Niet meer, maar anders!

Doe vooral niet meer, maar doe het anders. Vertaal je binnenles naar een buitenles en ga liever vaker een half uurtje naar buiten voor les dan één hele middag. Pluis je methodes voor natuuronderwijs/wereldoriëntatie uit op kansen voor buitenonderwijs. Ook taal en rekenen bieden kansen. Hoe beter het plein verankerd wordt in de visie en methode van de school, hoe groter de kans dat het plein daadwerkelijk educatief ingezet wordt.

Bekijk ter inspiratie de voorbeelden van de Natuurjuf van NMEplaza hoe je het groen kunt inzetten voor taal en rekenen.

Links

Laat kinderen reflecteren op wat zij hebben geleerd

De specifieke manier van werken bij buitenlessen levert ontwikkeling op sociaal vlak, persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden op. Wordt hiernaar gevraagd, dan is het voor veel kinderen moeilijk aan te geven wat ze geleerd hebben. Met deze Reflectie Quick Scan kunnen kinderen en leerkracht heel snel daar inzicht in krijgen.

Links

Zoek een aanbieder van natuur- en milieueducatie

De professionals van Gelderse natuur- en milieueducatie (NME) centra kunnen je helpen om jouw plein educatief in te zetten. Ze kunnen workshops buitenles verzorgen aan je leerkrachtenteam om de aansluiting te maken met je onderwijscurriculum.  Sommigen kunnen je bij het hele proces begeleiden om tot een groen schoolplein te komen. Vaak kun je ook bij NME-centra materialen voor buitenles en educatieprogramma’s lenen. 

De vrijwilligers van IVN-afdelingen werken soms samen met de school om natuureducatie te geven, natuurouders op te leiden, moestuinieren te begeleiden of helpen mee in het beheer en onderhoud van het groene plein of natuurspeelplaats. Zoek hier een IVN-afdeling bij jou in de buurt en informeer naar de mogelijkheden.

IVN Natuureducatie heeft online natuurlessen met video's voor elk seizoen met presentatie door Iris Hesseling. Voor op het schoolplein, in het park of in de tuin. Er zijn meer bestaande lesmaterialen waar je gebruik van kunt maken, zoals deze natuurlessen voor een groen schoolplein of het moestuinlespakket.  Niet helemaal wat je zoekt? Neem dan voor contact op met IVN Gelderland. 

Links

Meer lezen?

  • Waterschap Rivierenland heeft lessen over water-educatie op hun website.
  • IVN Gelderland heeft op deze website allerlei onderzoeken verzameld waarom groen zo belangrijk is voor kinderen. Lees over de wetenschappelijke onderbouwing voor de invloed van groen op de ontwikkeling van het kinderbrein, fysieke en mentale gezondheid, effect op leerprestaties en hoe natuureducatie op de lange termijn doorwerkt in zorg voor de natuur en duurzame leefstijl.