Aanleggen

Je ontwerp is zo goed als af. Nu kun je met je werkgroep de aanleg gaan voorbereiden. Meestal helpt een hovenier of aannemer je hierbij. De aanlegfase sluit je natuurlijk af met een feestelijke opening!
Aanleggen

Een hovenier inschakelen

Het heeft de voorkeur om een bedrijf zoals hovenier of aannemer in te schakelen dat ervaring heeft met groene schoolpleinen en speelplaatsen. Zij zijn gewend om met natuurlijke materialen te werken en om kinderen de ruimte te geven om te ontdekken, spelen en leren. Zij hebben veel kennis over beplanting en kunnen goed voorstellen doen om zowel de sfeer, speelgelegenheid en natuurfunctie van het groene plein tegemoet te komen.  Zie hiervoor ook de de tips voor natuurlijk & duurzaam ontwerpen. 

Een bedrijf met ervaring weet hoe je om kunt gaan met speelerosie, wat wel of niet werkt voor bepaalde doelstellingen en wat bepaalde keuzes met zich meebrengen qua beheer en onderhoud.

Tips om een bedrijf te vinden:

 • Gebruik je eigen netwerk zoals ouders, school in de buurt met groen plein, NME-centrum en de afdeling groen van de gemeente.
 • Via de website van Springzaad kun je zoeken naar bedrijven gespecialiseerd in natuurlijke speelterreinen en groene schoolpleinen bij jou in de buurt.
 • Vraag naar referentieprojecten. Dit geeft je inzicht in de mogelijkheden en capaciteiten van het bedrijf.

Stel samen met het bedrijf een plan op voor de aanleg en het beheer en onderhoud van het plein. Geef daarin ook een rol voor kinderen en vrijwilligers. Daarmee wordt het echt hún plein. Een groen schoolplein dient te voldoen aan veiligheidseisen. Een ervaren partij heeft hier kennis van en weet ook hierin te adviseren en ondersteunen. Sommige bedrijven zijn bevoegd om groene schoolpleinen pleinen te keuren. 

Faseren van de aanleg

Het aanleggen van een groen schoolplein is een flink project dat veel kosten met zich meebrengt. Als het vanwege het budget of tijdsplanning niet lukt om het plein in één keer te realiseren, is fasering van de aanleg een oplossing. Zet eerst de grove lijnen van het plein uit, zoals het reliëf, de grotere beplanting en de belangrijkste speelaanleidingen. In een latere fase kun je meer details aanbrengen, zoals de moestuin en extra speelaanleidingen. Houd in de planning ook rekening met de seizoenen; veel werkzaamheden zijn seizoensgebonden. De aannemer of hovenier kan hierin meedenken.

Plantdag

Het is eindelijk zover, de aanleg van het groene schoolplein gaat van start!

De aannemer zal hierbij het grote werk verrichten. Maar ook in deze fase kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners een belangrijke bijdrage leveren. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen met stenen verwijderen, struiken planten, bloemen zaaien, het buitenlokaal maken, een insectenhotel maken of boomstammetjes sjouwen.

Vele handen maken licht werk. Daarnaast is het leuk werk met een concreet resultaat. Door mee te werken wordt het plein van iedereen en bespaar je bovendien kosten.

 • Maak duidelijke afspraken wie wat uitvoert.
 • Plan ruim op tijd een aantal werkdagen in. Prik de data hiervoor in overleg met de hovenier, zodat hij/zij erbij kan zijn om te helpen begeleiden.
 • Stuur een wervende uitnodiging naar ouders, buurtbewoners en andere mogelijke vrijwilligers en inventariseer wie het leuk vindt om te helpen.
 • Zorg ervoor dat alle benodigde materialen er op tijd zijn en dat er op de dag zelf voldoende coördinatie is om alles in goede banen te leiden.
 • Maak van de werkdagen een feestje! Zorg in ieder geval voor voldoende lekkers te drinken en te eten. Sluit eventueel af met een gezamenlijke barbecue of iets anders feestelijks.

Een feestelijke opening

Het is tijd voor feest! Het groene schoolplein is aangelegd en klaar voor gebruik. Dat moet gevierd worden.

Plan een feestelijke opening en nodig kinderen, ouders en buurtbewoners uit. Verwelkom ook de andere partijen die hebben geholpen, inclusief de fondsen, de gemeente, de provincie en/of plaatselijke bedrijven die hebben bijgedragen. De opening vormt een ideaal moment om hen te bedanken en in het zonnetje te zetten. Ook is dit een mooi moment de lokale krant of andere pers uit te nodigen om jullie nieuwe schoolplein éxtra onder de aandacht te brengen.

 • Plant een speciale boom ter ere van de opening.
 • Nodig de burgemeester of wethouder uit om het schoolplein officieel te openen.
 • Maak met de kinderen een kunstwerk (van natuurlijke materialen) voor op het schoolplein.
 • Organiseer spelletjes en activiteiten.