Aanleggen

Je ontwerp is zo goed als af. Nu kun je met je werkgroep de aanleg gaan voorbereiden. Meestal helpt een hovenier of aannemer je hierbij. De aanlegfase sluit je natuurlijk af met een feestelijke opening!
Aanleggen

Het is tijd om de aanleg voor te bereiden

Het is tijd om de aanleg voor te bereiden transcriptie

1 00:00:04,640 --> 00:00:08,120 Bijna alles is gerecycled, en alle stenen... 2 00:00:08,280 --> 00:00:10,920 die komen uit het gebied wat daar de... 3 00:00:11,200 --> 00:00:13,640 vijver is geworden en de brug... 4 00:00:15,760 --> 00:00:18,280 Dus ja, eigenlijk is alles hergebruik. 5 00:00:19,240 --> 00:00:23,200 Op het schoolplein kon je meehelpen, kon je de plantenbakken alvast meehelpen... 6 00:00:23,760 --> 00:00:27,120 Daar het grindscheppen, hier nog graven extra. 7 00:00:27,600 --> 00:00:30,640 Ik heb hierbij geholpen. daar heb ik met een bloembak geholpen... 8 00:00:31,000 --> 00:00:35,040 Hier zijn ze bezig om het plein nog groener te maken, met plantjes. 9 00:00:35,640 --> 00:00:38,560 Wij zijn nu met z'n alles daarzo, hier... 10 00:00:38,920 --> 00:00:42,160 bezig om het schoolplein alvast een beetje beter te maken. 11 00:00:46,480 --> 00:00:49,640 We zijn gewoon begonnen met het veld leeg te maken en glad te maken. 12 00:00:50,120 --> 00:00:54,560 Met de grote shovel en de kraan die ook een ouder die daar werkt... 13 00:00:55,440 --> 00:00:59,760 die is hier begonnen met graven en we hebben zoiets van, we zien wel hoe het gaat. 14 00:01:00,760 --> 00:01:02,800 Zo zijn we eigenlijk een beetje begonnen, gewoon bij het begin. 15 00:01:03,080 --> 00:01:07,440 Stenen eruit en dan kun je met lijntjes gaan tekenen, van daar komt dat en daar komt dat.... 16 00:01:07,560 --> 00:01:09,120 dus daar moeten we tegels laten liggen. 17 00:01:09,560 --> 00:01:13,960 En dan ga je kijken van wat konden we nou met kinderen en ouders zelf al gaan doen in het beginstadium? 18 00:01:14,600 --> 00:01:20,640 Dus echt even keuzes gemaakt, tegels eruit, plantenbakken maken, de contouren zichtbaar maken. 19 00:01:21,120 --> 00:01:24,000 Proberen wat zand weg te halen, zodat de aannemer dan ook echt... 20 00:01:24,640 --> 00:01:27,760 als die komt, met het grove werk kan beginnen. 21 00:01:29,640 --> 00:01:32,400 Als we een dag hebben gepland, gaat het meestal zo... 22 00:01:32,640 --> 00:01:35,880 Ik heb een appgroep aangemaakt, daar zitten alle ouders is die meehelpen... 23 00:01:35,960 --> 00:01:37,280 stuur een appje uit, die en die dag. 24 00:01:38,080 --> 00:01:40,840 Kunnen jullie komen, en heel mensen die... 25 00:01:41,400 --> 00:01:44,840 proberen daar door te wrikken dat ze toch kunnen komen, ze vinden het toch wel heel leuk. 26 00:01:45,440 --> 00:01:50,320 Dan komen we hier aan en dan kunnen we de school in, pakken een bakje koffie... 27 00:01:50,480 --> 00:01:51,400 beginnen we de dag mee. 28 00:01:51,760 --> 00:01:56,240 Dan gaan we natuurlijk vol gas aan de bak en dan zie je wel hoe de dag loopt. 29 00:01:56,520 --> 00:02:00,640 Willem de ontwerper, Erik vanuit de vrijwilligers en Loek... 30 00:02:00,760 --> 00:02:03,440 de aannemer die hebben dat onderling met elkaar opgepakt. 31 00:02:04,000 --> 00:02:07,360 Van zou jij daar voor willen zorgen, zou jij daar voor willen zorgen, dan kan ik dat weer doen. 32 00:02:07,800 --> 00:02:12,640 Dat is wel heel fijn dat je dat niet als directeur of als leerkracht moet regelen. 33 00:02:12,840 --> 00:02:14,960 Dus ik vind dat ook een advies voor andere scholen. 34 00:02:15,360 --> 00:02:17,480 Zorg dat mensen die er verstand van hebben onderling wel... 35 00:02:18,040 --> 00:02:19,400 goed contact hebben en op één... 36 00:02:20,000 --> 00:02:24,520 op dezelfde hoogte zitten en dat er onderling gewoon afstemming is. 37 00:02:24,880 --> 00:02:28,160 Verder doen alles zelf, de een is loonwerker... 38 00:02:28,640 --> 00:02:31,560 en die is timmerman, en die doet dat en die doet dat en zo... 39 00:02:32,000 --> 00:02:35,200 komen we allemaal bij elkaar en zo kunnen we allemaal iets bijdragen. 40 00:02:35,880 --> 00:02:37,160 Bij kinderen moet je wel... 41 00:02:37,800 --> 00:02:40,080 goed afbakenen wat realistisch is en wat... 42 00:02:40,600 --> 00:02:44,640 leuk is om te doen, dus korte, kleine dingetjes zoals tegels eruit halen of... 43 00:02:45,000 --> 00:02:47,880 met kruiwagens met zand sjouwen... 44 00:02:48,160 --> 00:02:51,080 dus dat kunnen de kinderen doen en de ouders die... 45 00:02:51,280 --> 00:02:52,560 zijn vooral ondersteunend. 46 00:02:55,720 --> 00:02:58,880 Je ziet wel dat die bakken nog wat hoekiger zijn dan de nieuwe... 47 00:02:59,440 --> 00:03:01,600 Daar wordt nog wel gekeken van... 48 00:03:02,160 --> 00:03:05,800 hoe kunnen we zorgen dat die hoeken wat ronder worden waardoor het ook echt wat veiliger is. 49 00:03:06,280 --> 00:03:07,480 Want dat hebben we wel gemerkt... 50 00:03:08,400 --> 00:03:10,440 je bent in je enthousiasme iets aan het doen... 51 00:03:11,440 --> 00:03:12,440 en later denk je, ja... 52 00:03:12,760 --> 00:03:15,760 als er dan een aannemer komt en die kijkt ook even kritisch mee... 53 00:03:15,960 --> 00:03:18,440 en die zegt, ja jongens maar zo kan het ook, dan denk je, ja dat klopt. 54 00:03:18,640 --> 00:03:21,720 Dus dat is een mooi leermoment geweest van ons van je kunt wel beginnen... 55 00:03:22,440 --> 00:03:26,360 maar het blijft wel een speelterrein waar kinderen veilig moeten kunnen spelen. 56 00:03:28,400 --> 00:03:31,160 Ik had wel verwacht dat het goed zou gaan, maar... 57 00:03:31,720 --> 00:03:35,520 wat ik al zeg, het is superleuk en dat we dit toch met een aantal... 58 00:03:35,640 --> 00:03:38,640 ouders hebben kunnen realiseren zonder ook maar één bedrijf erbij te halen. 59 00:03:39,120 --> 00:03:41,120 Dat is toch wel, ben ik wel heel trots op ja.

Stap 5

In dit onderdeel krijg je tips over:

 1. Hovenier inschakelen
 2. Faseren van de aanleg
 3. Plantdag
 4. Feestelijke opening

Een hovenier inschakelen

Het heeft de voorkeur om een bedrijf zoals hovenier of aannemer in te schakelen dat ervaring heeft met groene schoolpleinen en speelplaatsen. Zij zijn gewend om met natuurlijke materialen te werken en om kinderen de ruimte te geven om te ontdekken, spelen en leren. Zij hebben veel kennis over beplanting en kunnen goed voorstellen doen om zowel de sfeer, speelgelegenheid en natuurfunctie van het groene plein tegemoet te komen.  Zie hiervoor ook de de tips voor natuurlijk & duurzaam ontwerpen. 

Een bedrijf met ervaring weet hoe je om kunt gaan met speelerosie, wat wel of niet werkt voor bepaalde doelstellingen en wat bepaalde keuzes met zich meebrengen qua beheer en onderhoud.

Tips om een bedrijf te vinden:

 • Gebruik je eigen netwerk zoals ouders, school in de buurt met groen plein, NME-centrum en de afdeling groen van de gemeente.
 • Via de website van Springzaad kun je zoeken naar bedrijven gespecialiseerd in natuurlijke speelterreinen en groene schoolpleinen bij jou in de buurt.
 • Vraag naar referentieprojecten. Dit geeft je inzicht in de mogelijkheden en capaciteiten van het bedrijf.

Stel samen met het bedrijf een plan op voor de aanleg en het beheer en onderhoud van het plein. Geef daarin ook een rol voor kinderen en vrijwilligers. Daarmee wordt het echt hún plein. Een groen schoolplein dient te voldoen aan veiligheidseisen. Een ervaren partij heeft hier kennis van en weet ook hierin te adviseren en ondersteunen. Sommige bedrijven zijn bevoegd om groene schoolpleinen pleinen te keuren. 

Links en tips

Faseren van de aanleg

Het aanleggen van een groen schoolplein is een flink project dat veel kosten met zich meebrengt. Als het vanwege het budget of tijdsplanning niet lukt om het plein in één keer te realiseren, is fasering van de aanleg een oplossing. Zet eerst de grove lijnen van het plein uit, zoals het reliëf, de grotere beplanting en de belangrijkste speelaanleidingen. In een latere fase kun je meer details aanbrengen, zoals de moestuin en extra speelaanleidingen. Houd in de planning ook rekening met de seizoenen; veel werkzaamheden zijn seizoensgebonden. De aannemer of hovenier kan hierin meedenken.

Plantdag

Het is eindelijk zover, de aanleg van het groene schoolplein gaat van start!

De aannemer zal hierbij het grote werk verrichten. Maar ook in deze fase kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners een belangrijke bijdrage leveren. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen met stenen verwijderen, struiken planten, bloemen zaaien, het buitenlokaal maken, een insectenhotel maken of boomstammetjes sjouwen.

Vele handen maken licht werk. Daarnaast is het leuk werk met een concreet resultaat. Door mee te werken wordt het plein van iedereen en bespaar je bovendien kosten.

 • Maak duidelijke afspraken wie wat uitvoert.
 • Plan ruim op tijd een aantal werkdagen in. Prik de data hiervoor in overleg met de hovenier, zodat hij/zij erbij kan zijn om te helpen begeleiden.
 • Stuur een wervende uitnodiging naar ouders, buurtbewoners en andere mogelijke vrijwilligers en inventariseer wie het leuk vindt om te helpen.
 • Zorg ervoor dat alle benodigde materialen er op tijd zijn en dat er op de dag zelf voldoende coördinatie is om alles in goede banen te leiden.
 • Maak van de werkdagen een feestje! Zorg in ieder geval voor voldoende lekkers te drinken en te eten. Sluit eventueel af met een gezamenlijke barbecue of iets anders feestelijks.

Een feestelijke opening

Het is tijd voor feest! Het groene schoolplein is aangelegd en klaar voor gebruik. Dat moet gevierd worden.

Plan een feestelijke opening en nodig kinderen, ouders en buurtbewoners uit. Verwelkom ook de andere partijen die hebben geholpen, inclusief de fondsen, de gemeente, de provincie en/of plaatselijke bedrijven die hebben bijgedragen. De opening vormt een ideaal moment om hen te bedanken en in het zonnetje te zetten. Ook is dit een mooi moment de lokale krant of andere pers uit te nodigen om jullie nieuwe schoolplein éxtra onder de aandacht te brengen.

 • Plant een speciale boom ter ere van de opening.
 • Nodig de burgemeester of wethouder uit om het schoolplein officieel te openen.
 • Maak met de kinderen een kunstwerk (van natuurlijke materialen) voor op het schoolplein.
 • Organiseer spelletjes en activiteiten.