Aanleggen

Je ontwerp is zo goed als af. Nu kun je met je werkgroep de aanleg gaan voorbereiden. Meestal helpt een hovenier of aannemer je hierbij. De aanlegfase sluit je natuurlijk af met een feestelijke opening!
Kinderen staan op boomstam

Een hovenier inschakelen

Faseren van de aanleg

Plantdag

Een feestelijke opening