Fondsenwerving

Om jullie droom voor een groen schoolplein te realiseren heb je budget, mensen en materialen nodig. Zoals professionele hulp voor het ontwerp en de aanleg. We geven je tips voor het benaderen van potentiële fondsen en sponsors en hoe je je eigen middelen en netwerk kunt inzetten.
Fondsenwerving

Tips voor benaderen van potentiële fondsen & sponsors

Misschien heeft jouw gemeente of waterschap een regeling of subsidie op het gebied van vergroenen van schoolpleinen, natuur, biodiversiteit, natuureducatie of klimaatadaptatie waar je gebruik van kan maken. Op hun website staat hoe je een bijdrage kan vragen en wat deze financier belangrijk vindt. Misschien is het thema sociale cohesie van belang of juist biodiversiteit. Gebruik de woorden van de financier in je aanvraag. Taal en woordkeuze zijn in zo’n aanvraag belangrijk!

Stel jezelf voor en vertel waarom jouw hart sneller gaat kloppen van de vergroening van jouw project of schoolplein. Hoe persoonlijker, hoe beter. Vraag of je een kort voorstel op mag sturen. Nog beter, probeer via een warm contact, iemand die je kent, binnen te komen. Vraag ook binnen je eigen netwerk of zij fondsen of bedrijven kennen die enthousiast worden van jullie vergroeningsplannen.

Houd het kort en vraag om feedback. Vraag ook welke bijlagen of informatie ze nog meer willen ontvangen. Denk aan statuten, KvK nummer, recent jaarverslag, jaarrekening, etc.

Maak je verhaal zo persoonlijk mogelijk, laat zien waarom jij en jouw werkgroep zo gepassioneerd zijn over dit plan voor een groen schoolplein! Voeg voorbeelden, quotes van deelnemers en succesverhalen toe. Stel de begroting op volgens de eisen van de financier. In het dekkingsplan vermeld je cofinanciering, sponsoring en of eigen bijdragen. Fondsen financieren graag als anderen ook mee doen. Stuur je aanvraag in volgens de voorwaarden van de financier of sponsor, met alle benodigde bijlagen.

Afwachten en duimen? Nee hoor, je kan altijd even bellen om te vragen of de aanvraag in goede orde is ontvangen. En wanneer ze denken uitsluitsel te kunnen geven. Sommige fondsen publiceren het vergaderschema op hun website.

Je krijg via e-mail of per post een toekenning toegestuurd. Vaak krijg je een percentage van het bedrag dat je hebt aangevraagd als voorschot. Een kleiner percentage ontvang je dan na afloop, nadat je een evaluatie hebt ingediend.

Als het nieuwe schoolplein geopend wordt, vergeet dan niet de medefinanciers, sponsors en pers uit te nodigen om dit feestelijke moment bij te wonen. Of geef ze een actieve rol tijdens de openingsceremonie!

Het is belangrijk dat je je project evalueert en data verzamelt die voor de financier belangrijk is. Wat zijn de successen? Wat ga je niet meer of anders doen? Hoeveel vrijwilligers hebben mee gedaan met activiteiten? Hoeveel media-aandacht heeft het project opgeleverd? Sommige fondsen geven pas nadat je een evaluatie hebt ingediend, de laatste financiële bijdrage.

Tips om eigen middelen en netwerk in te zetten

Ga na bij de schoolleiding welke middelen er beschikbaar zijn vanuit de school voor de aanleg en beheer van het plein. Breng ook in kaart welke middelen er gereserveerd staan voor bijvoorbeeld groot onderhoud van het plein en vervanging van speeltoestellen. Soms kan er budget naar voren gehaald worden om de vernieuwing van het plein mogelijk te maken.

Je lokale netwerk kan veel opleveren. Het is goed om na te gaan welke kennis en kunde binnen je netwerk al aanwezig is en wie wellicht een steentje kan bijdragen in de vorm van meedenken, materialen of helpen bij de aanleg. Lokale bedrijven willen misschien wel sponsoren in natura: bijvoorbeeld via moestuinbakken, wilgentenen, wateraansluiting, speeltoestellen etc. Dit kan de kosten verlagen. Je kunt ook geld inzamelen via je lokale netwerk. Bekend voorbeeld is een sponsorloop. Omdat dit veel betrokkenheid vanuit de ouders, kinderen, familieleden losmaakt voor het plein en relatief makkelijk te organiseren is. 

Met crowdfunding vraag je bekenden en onbekenden bij te dragen aan jouw plannen. Je kunt dat doen door een rendement of tegenprestatie te beloven of te vragen om een bijdrage. Met acties op een crowfdfundingsplatforms bereik je meer en makkelijker donateurs en hoef je niet met contant geld te werken. Wel zo veilig en minder rompslomp. Twee tips voor crowdfundingswebsites voor groene schoolpleinen in Gelderland:

  1. Crowdfunding groene schoolpleinen in Gelderland;
  2. Crowdfunding voor natuur.