Actieplan Wonen: Handreiking Parkeren

Het anders omgaan met parkeernormen is een complex vraagstuk. Deze handreiking helpt gemeenten op weg. Hoe creëer je als gemeente een opening voor maatwerk? En welke indicatoren bepalen dan de uitkomst? Daarmee is deze handreiking een concretisering en een verdieping ten opzichte van de CROW handreiking.
Parkeerterrein

Dikwijls is er onvoldoende ruimte om binnenstedelijk extra parkeerplaatsen te ontwikkelen bij woningbouwprojecten. Het risico bestaat dat de woningbouw sterk wordt vertraagd of helemaal niet tot stand komt als er te hoge parkeernormen worden toegepast. Bij (te) lage parkeernormen kan er echter een hoge parkeerdruk ontstaan. Om deze woningbouwopgave te realiseren met tegelijkertijd behoud van bereikbaarheid van de regio en de leefbaarheid in de steden, is het nodig met meer maatwerk en flexibiliteit om te gaan met parkeernormen. Een aanpak die past in de filosofie van de Omgevingswet.

Actieplan Wonen en Parkeren

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Met het Actieplan Wonen draagt provincie Gelderland daarom bij aan versnelling van de woningbouw en meer betaalbare en flexibele woningen. Om deze aantallen woningen (binnenstedelijk) te realiseren en tegelijk de bereikbaarheid van de regio en de leefbaarheid in de steden in stand te houden, is meer maatwerk en flexibiliteit rondom parkeernormen nodig. Een aanpak die past in de filosofie van de Omgevingswet.