Voorbeeldcasus: Toepassen centrumdefinitie op OV locaties

Gemeente Wageningen gaat er van uit dat ieder gebied verschillende karakteristieken heeft die doorwerken op de parkeervraag en het aanbod. Voor het vaststellen van de parkeereis hanteert de gemeente drie zones: de binnenstad, de binnenstadschil en de rest van de bebouwde kom van Wageningen.
Parkeerterrein

Er mag een reductie van de parkeernormen worden toegepast door naar specifieke gebiedskenmerken binnen deze zones te kijken. Binnen de rest van de bebouwde kom wordt een reductie van 10% toegepast op de parkeervraag van werknemers van detailhandel en bedrijven, wanneer het bedrijf binnen een straal van 400m van een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) of een snelfietsroute is gelegen. En voor alle functies een reductie van 15% van de parkeervraag, wanneer ze binnen het gebied van de Wageningen Campus worden gerealiseerd. Deze reductie wordt toegepast omdat in deze gebieden alternatieven zijn voor het autogebruik.  

Voordelen
Nadelen
Rekening houden met afstand tot HOV en snelfietsroute biedt meer ruimte voor passende parkeerbehoefte en voor verdere verstedelijking. Dit vergroot het gebruik van duurzame mobiliteitsvormen.Als het autobezit van toekomstige gebruikers van de nieuwbouw hoger is dan de parkeernorm, kan dit leiden tot extra parkeerdruk in de omgeving indien er geen sprake is van gereguleerd gebied.
Voordelen

Nadelen
Rekening houden met afstand tot HOV en snelfietsroute biedt meer ruimte voor passende parkeerbehoefte en voor verdere verstedelijking. Dit vergroot het gebruik van duurzame mobiliteitsvormen.
Als het autobezit van toekomstige gebruikers van de nieuwbouw hoger is dan de parkeernorm, kan dit leiden tot extra parkeerdruk in de omgeving indien er geen sprake is van gereguleerd gebied.

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.