Voorbeeldcasus: Participatie, parkeren is emotie

Het gebruiken van passende parkeernormen draagt ook bij aan de tevredenheid van de bewoners in de omgeving. De gemeente Nijmegen is zich daar bewust van en heeft in haar parkeernota aandacht aan participatie besteed.
Parkeerterrein
  • Een parkeerdrukonderzoek wordt uitgevoerd als binnen een jaar uit een gebied door minimaal 50% van het aantal huishoudens een verzoek bij de gemeente wordt ingediend om betaald parkeren in te voeren.
  • Wanneer op minimaal drie representatieve meetmomenten de parkeerdruk hoger dan 80% is, wordt middels een kentekenonderzoek aanvullend de herkomst van de geparkeerde voertuigen geïnventariseerd.
  • Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als:
    • De gemiddelde parkeerdruk in een van bij stap 1 gedefinieerde gebieden op minimaal drie representatieve meetmomenten boven de 80% uitkomt;
    • De parkeerdruk deels wordt veroorzaakt door automobilisten van buiten de wijk (minimaal 5% - waardoor betaald parkeren daadwerkelijk effect heeft), en er geen mogelijkheden zijn om de parkeerdruk significant te verminderen anders dan door de invoering van parkeerregulering (niet zijnde grootschalige uitbreiding van de parkeercapaciteit).

De voor- én nadelen

VoordelenNadelen
Parkeeroverlast wordt gesignaleerd en er wordt onderzoek naar gedaan.Deze werkwijze kost veel tijd en geld.
Verantwoordelijkheid bij bewoners om aan te tonen dat meerderheid van inwoners gereguleerd parkeren wil.Als er in desbetreffende gebied geen draagvlak voor invoering van betaald parkeren is, wordt er geen oplossing geboden aan de bewoners die een hoge parkeerdruk ervaren. Dit kan leiden tot discussie in de wijk.
Voordelen
Nadelen
Parkeeroverlast wordt gesignaleerd en er wordt onderzoek naar gedaan.
Deze werkwijze kost veel tijd en geld.
Verantwoordelijkheid bij bewoners om aan te tonen dat meerderheid van inwoners gereguleerd parkeren wil.
Als er in desbetreffende gebied geen draagvlak voor invoering van betaald parkeren is, wordt er geen oplossing geboden aan de bewoners die een hoge parkeerdruk ervaren. Dit kan leiden tot discussie in de wijk.

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.