Voorbeeldcasus: Nieuwe woonvormen/ Zorginstelling Almere

De gemeente Almere maakt in haar parkeernormen onderscheid tussen verschillende doelgroepen. Naast de ‘reguliere’ bewonersdoelgroepen hebben ze bijvoorbeeld normen opgesteld voor de bewoners van een serviceflat/aanleunwoning, maar ook voor een zorgwoning (zoals beschermd wonen in het kader van o.a. dementie).
Parkeerterrein

De twee soorten woningen zullen in de praktijk op elkaar lijken, maar de doelgroep (en het bijbehorende autobezit) is heel verschillend. Op deze wijze wordt er niet gerekend met parkeernormen voor een doelgroep die in de praktijk geen auto kan gebruiken.

De voor- én nadelen

VoordelenNadelen
Verdere verbijzondering levert accurater inzicht in parkeereis.Woningen ook daadwerkelijk laten betrekken door gewenste doelgroep.
Een realistische passende parkeerbehoefte berekenen. Minder overschot.Veel ruimte voor discussie. Wanneer hoor je als doelgroep in de ene woning, en wanneer in de andere?
Voordelen
Nadelen
Verdere verbijzondering levert accurater inzicht in parkeereis.
Woningen ook daadwerkelijk laten betrekken door gewenste doelgroep.
Een realistische passende parkeerbehoefte berekenen. Minder overschot.
Veel ruimte voor discussie. Wanneer hoor je als doelgroep in de ene woning, en wanneer in de andere?

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.