Voorbeeldcasus: Deelauto's

Deelauto’s worden regelmatig ingezet om het autobezit en daarmee de benodigde parkeerplaatsen te reduceren. Indien er gekozen wordt voor elektrische deelauto’s, heeft dit een aanvullend positief effect op de leefbaarheid en de stikstofuitstoot.
Parkeerterrein

Onderzoek laat verder zien dat er ook een afname van het aantal ritten plaatsvindt. Gebruikers van de deelauto gebruiken deze heel bewust, en reizen vaker te voet, te fiets of met het openbaar vervoer. Hierdoor dragen deelauto’s op meerdere manieren bij aan de Gelderse Maatregelen Stikstof (2021-2025).

Het stimuleren van de inzet van (elektrische) deelauto’s kan op verschillende manieren. De gemeente Eindhoven biedt bijvoorbeeld een speciale parkeervergunning aan voor commerciële deelauto’s en hanteert een reduceringsregeling van reguliere parkeerplaatsen bij bouwprojecten als er deelauto’s worden geplaatst. Om de parkeerbalans uit te rekenen heeft de gemeente een rekentool ontwikkeld. Hierin wordt uitgegaan van de gangbare regels bij het toepassen van deelmobiliteit; 1 deelauto vervangt tot 5 reguliere auto’s (en daarmee 4 plaatsen uit de parkeerbehoefte), met een maximum van 20% van de parkeerbehoefte.

Rekenvoorbeeld: Als de parkeerbehoefte 100 plaatsen is, dan mag tot een maximum van 20 plaatsen ingevuld worden via deelmobiliteit. In een verhouding 1 staat tot 5 betekent dit 4 deelauto’s, dus een parkeerbehoefte van 84 plaatsen.

Een ander mooi voorbeeld van een gemeente die het gebruik van deelmobiliteit wil stimuleren, komt uit de gemeente Utrecht. Bewoners en bedrijven die hun parkeervergunning opzeggen om te gaan autodelen (of om in een garage te parkeren), kunnen binnen 2 jaar hun parkeervergunning terugkrijgen als deze keuze niet bevalt.

VoordelenNadelen
Minder parkeerplaatsen nodig bij (nieuw)bouw. Dit draagt bij aan ruimte op de straat.Het is moeilijk in te schatten of en in welke mate bewoners ontvankelijk zijn voor deelauto’s.
Reductie van de uitstoot door minder ritten en indien gekozen wordt voor elektrische deelauto’s.Afspraken voor toekomstige exploitatie  vastleggen
Voordelen
Nadelen
Minder parkeerplaatsen nodig bij (nieuw)bouw. Dit draagt bij aan ruimte op de straat.
Het is moeilijk in te schatten of en in welke mate bewoners ontvankelijk zijn voor deelauto’s.
Reductie van de uitstoot door minder ritten en indien gekozen wordt voor elektrische deelauto’s.
Afspraken voor toekomstige exploitatie  vastleggen

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.