Voorbeeldcasus: Menukaart deelmobiliteit Nijmegen

Bij nieuwe ontwikkelingen in de gemeente Nijmegen kan de parkeereis worden beïnvloed door het bieden en/of stimuleren van alternatieve vervoerswijzen.
Parkeerterrein

In de Parkeernota Nijmegen heeft de gemeente in paragraaf 4.1.2. ‘bijzondere vrijstellingen’  toegelicht toegelicht hoe een verlaging tot 20% mogelijk is.

  • Extra fietsparkeerruimte: als een ontwikkeling in een gebied met betaald parkeren voorziet in extra fietsparkeervoorzieningen, dan kan het aantal te realiseren autoparkeerplaatsen met maximaal 10% worden verlaagd - in de verhouding vijf extra fietsparkeerplaatsen in plaats van één autoparkeerplaats. Deze extra fietsparkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd op eigen terrein en zijn bedoeld voor langparkeerders (bewoners, werkers, studenten).
  • Deelauto’s: als bij een woningontwikkeling in een gebied met betaald parkeren structureel, dat wil zeggen voor minimaal 10 jaar, commercieel aangeboden deelauto’s op eigen terrein ter beschikking worden gesteld, dan kan het aantal te realiseren autoparkeerplaatsen met maximaal 20% worden verlaagd in de verhouding één autodeelparkeerplaats in plaats van vier gewone autoparkeerplaatsen. Een parkeerplaats voor een deelauto vervangt dus vier reguliere autoparkeerplaatsen (= saldo -3 plaatsen). Kijk voor meer voorbeelden van beleid om het gebruik van deelauto’s te stimuleren bij de voorbeeldcasus Deelauto's. 
  • Mobility as a Service (MaaS): als bij een ontwikkeling in een gebied met betaald parkeren voor alle toekomstige gebruikers van het betreffende pand een ‘Mobility as a Service’ concept beschikbaar wordt gesteld, voor een periode van minimaal 10 jaar, dan kan het aantal te realiseren autoparkeerplaatsen met maximaal 20% worden verlaagd.
  • De bijzondere vrijstellingen mogen niet bij elkaar worden opgeteld. Er geldt een maximale verlaging van 20% van de parkeereis.
VoordelenNadelen
Minder parkeerplaatsen nodig bij (nieuw)bouw. Dit draagt bij aan ruimte op de straat.Het is moeilijk in te schatten of en in welke mate bewoners ontvankelijk zijn voor deelauto’s.
Reductie van de uitstoot door minder ritten en indien gekozen wordt voor elektrische deelauto’s.Afspraken voor toekomstige exploitatie  vastleggen
Voordelen
Nadelen
Minder parkeerplaatsen nodig bij (nieuw)bouw. Dit draagt bij aan ruimte op de straat.
Het is moeilijk in te schatten of en in welke mate bewoners ontvankelijk zijn voor deelauto’s.
Reductie van de uitstoot door minder ritten en indien gekozen wordt voor elektrische deelauto’s.
Afspraken voor toekomstige exploitatie  vastleggen

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.