Voorbeeldcasus: Parkeernormen bij woningsplitsen?

In 2021 hebben wij een handreiking woningsplitsen opgesteld voor het stimuleren en reguleren van woningsplitsen. In de handreiking worden concrete voorbeelden en suggesties gegeven, die het voor de beleidsmaker van de Gelderse gemeenten makkelijker maakt te bepalen hoe zij om kunnen gaan met woningsplitsen.
Parkeerterrein

Woningsplitsen is een goede methode om de woningbouwopgave te versnellen. Er moet echter wel bij stilgestaan worden wat het effect op de parkeerdruk is. Wanneer een woning wordt gesplitst in twee kleinere woningen, kan dat van invloed zijn op de doelgroep en het bijbehorende autobezit (en -gebruik). De gemeente Bronckhorst lost dit op door als eis bij woningsplitsen op te voeren dat de beleidsregel ‘Parkeernormen Bronckhorst’ van toepassing is en parkeren op eigen terrein moet worden opgelost. 

VoordelenNadelen
De parkeerdruk in de omgeving stijgt niet of slechts beperkt.Realisatie op eigen terrein gaat ten koste van groen en leefbaarheid
Voordelen
Nadelen
De parkeerdruk in de omgeving stijgt niet of slechts beperkt.
Realisatie op eigen terrein gaat ten koste van groen en leefbaarheid

Terug naar begin handreiking

Ergens de verkeerde keuze gemaakt? Hier kunt u gemakkelijk terug naar het begin van de handreiking om de stappen te volgen.