Voorbeeldcasus: Parkeren bij bedrijven

Het toepassen van maatwerk rond parkeren bij bedrijven kan ruimte opleveren voor klimaatadaptieve maatregelen, vergroening van kantoorgebieden of voor extra woningbouw.
Parkeerterrein

De standaard kengetallen per m2 of per werknemer zijn vaak niet toereikend, zeker niet bij grotere bedrijven. Hiervoor moet kritisch gekeken worden naar de parkeerbehoefte bij bedrijven en met hen het gesprek hierover aangegaan worden.

Hierbij maakt het type bedrijf uit. Soms gaat het om een hoofdkantoor met veel geregistreerde aantallen werknemers, maar slechts weinig werknemers daadwerkelijk ter plekke (bijvoorbeeld bij detacheringsbureau’s). Of in het geval van bijvoorbeeld datacenters, met veel oppervlakte maar relatief weinig werknemers.

Een voorbeeld van maatwerk rond parkeren bij bedrijven is het dubbelgebruiken van parkeerplaatsen. Met een gezamenlijke parkeervoorziening is dubbelgebruik van parkeerplaatsen door verschillende bedrijven mogelijk, en kan het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen gereduceerd worden. Een voorbeeld hiervan is de geplande collectieve parkeervoorziening op het bedrijventerrein Strijkviertel in Utrecht.

Daarnaast staan de technologische ontwikkelingen niet stil, waardoor bedrijven mogelijk met minder personeel werken. Zeker in combinatie met de opkomst van hybride werken biedt dit mogelijkheden om anders om te gaan met de parkeerruimte. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven die zo sterk groeien dat een andere manier van mobiliteitsbeleid wel noodzakelijk is. ASML is hiervan een voorbeeld.