Informatie over subsidies

Met subsidies ondersteunen we ideeën en plannen over allerlei onderwerpen. Van sportevenementen tot bedrijfsverplaatsingen en van sociale projecten tot technische innovaties. We moedigen daarmee initiatiefnemers aan en helpen de plannen te realiseren.

Verschillende subsidies

We hebben eigen subsidies, maar geven ook landelijke en Europese subsidies. Hoe u deze aanvraagt, leest u in de verschillende subsidies.

Subsidie aanvragen en beheren

Waar moet uw aanvraag aan voldoen? Wat gebeurt er na het indienen met uw aanvraag? Bekijk de video of lees meer over onze werkwijze bij een aanvraag voor subsidie.

Transcript video: Subsidie aanvragen bij Provincie  Gelderland

Inloggen met DigiD of eHerkenning

Subsidieportaal

Via het subsidieportaal dient u een aanvraag voor subsidie in. Ook handelt u hier alle acties af die voor uw subsidie nodig zijn.

Verplichtingen nakomen

Als u subsidie ontvangt, horen daar ook verplichtingen bij. Komt u deze niet na dan kan dit gevolgen hebben voor uw subsidie. Lees meer over de maatregelen die we nemen als u verplichtingen niet nakomt.   

Veranderingen melden 

Als ontvanger van onze subsidie heeft u een meldingsplicht. Lees meer over welke veranderingen u moet melden bij een subsidie en hoe u dit doet.

Rapporteren en vaststellen 

Wanneer moet u ons op de hoogte houden van uw project? En wanneer moet u uw subsidie laten vaststellen? Lees meer over subsidies rapporteren en vaststellen.

Subsidieplafond

Wat is een subsidieplafond? Lees meer over het effect van een subsidieplafond op uw aanvraag.

Steekproeven

Met steekproeven controleren we of subsidies goed worden besteed. Daarom vragen we ontvangers van subsidies om bewijsstukken te bewaren.

Evaluatie subsidies

Subsidies zijn er niet voor niets. Hoe nuttig zijn subsidies? Lees meer over onze evaluatie van subsidieregelingen.

Subsidieregister

In het openbaar subsidieregister ziet u wie subsidie van ons heeft ontvangen, voor welk bedrag en met welk doel.

Subsidies met staatsteun

Lees meer over de steunmaatregelen die de provincie heeft verleend.

Kosten begroten

Bij veel subsidies vragen we om een begroting en dekkingsplan. Lees meer over de kosten die u in de begroting kunt opnemen en onze berekening van loonkosten

Begrotingssubsidie

Voor begrotingssubsidies is een positief besluit van Provinciale Staten (PS) nodig. Na dit besluit volgt een formeel aanvraagproces voor de subsidie.