Stikstof in Gelderland

Wat betekent stikstof voor de provincie als bevoegd gezag?
meisje kijkt met vergrootglas in natuurwater

Activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, kunnen nadelige gevolgen hebben voor beschermde natuur. Denk aan het verbranden van brandstoffen in de industrie, het houden van vee en verkeersbewegingen. Er is dan een natuurvergunning of ander toestemmingsbesluit nodig. Provincie Gelderland verstrekt deze natuurvergunning of toestemmingsbesluit.

Gedeputeerde Staten stelden op 10 december 2019 aangepaste beleidsregels voor salderen vast en wijzigden deze op 23 juni 2020, 23 september 2020, 11 mei 2021 en 1 februari 2022. Zij geven met de beleidsregels invulling aan de wijze waarop natuurvergunningen met salderen worden verleend.

Actuele beleidsregels

Bekijk het overzicht van de actuele beleidsregels.

Gaat u iets ondernemen waarbij stikstof vrijkomt? Dan kunt u in bepaalde gevallen tóch een vergunning krijgen. U moet dan aantonen dat de stikstofneerslag (stikstofdepositie) in Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Er zijn verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de stikstofneerslag niet toeneemt.

Mogelijkheden voor vergunningen

Veelgestelde vragen

Het is een ingewikkeld thema. Provincie Gelderland heeft daarom een verzameling van de veelgestelde vragen gemaakt. We hebben de veelgestelde vragen gesorteerd op basis van subthema.

Vergunning aanvragen

Komt u in aanmerking voor een vergunning? Vraag uw vergunning aan.