Tijdelijk gebruik van stikstofruimte in Gelderland mogelijk

15-9-2020

Projecten die tijdelijk stikstof uitstoten, kunnen in Gelderland een vergunning krijgen door tijdelijk stikstofruimte van een andere te gebruiken. Dat heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten. Dat kan doordat een ondernemer tijdelijk een deel van zijn ongebruikte stikstofruimte beschikbaar stelt aan een ander. Daarvoor hij ook een vergoeding kan krijgen. Dit is mogelijk vanaf 23 september.

Tijdelijk gebruik stikstofruimte

Het tijdelijk benutten van de ongebruikte ruimte van een ander kan een oplossing zijn bijvoorbeeld de aanleg van wegen, natuur of windmolens of voor evenementen. Bij de aanleg komt tijdelijk stikstof vrij. Als de stikstofuitstoot van invloed is op nabijgelegen stikstofgevoelige natuur, is een vergunning nodig. Verleasen zorgt voor de benodigde stikstofruimte. Door verleasen is het voor een veehouder aantrekkelijk om tegen een vergoeding tijdelijk bijvoorbeeld minder dieren te houden en de ruimte die dan ontstaat door iemand anders te laten gebruiken.

Geen ongecontroleerde opkoop boerderijen

Extern salderen met veehouderijen, waarbij initiatiefnemers permanent stikstofruimte overkopen van een ander, is in Gelderland voorlopig nog niet toegestaan. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) kondigde aan dat extern salderen gefaseerd in verschillende provincies wordt toestaan. Provincie Gelderland maakt zich zorgen dat extern salderen leidt tot ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en het weglekken van stikstofruimte. Daarnaast kan dit leiden tot ongewenste leegstand en verloedering van het buitengebied. Openstellen van extern salderen met veehouderijen in Gelderland kan pas als goede aanvullende maatregelen zijn genomen om deze ongewenste effecten te voorkomen.

Gelderse stikstofaanpak

De provincie werkt aan een Gelderse stikstofaanpak samen met Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, gemeenten en waterschappen. De Gelderse stikstofaanpak is een gebiedsgerichte benadering. De maatregelen moeten leiden tot natuurherstel, structurele verlaging van de stikstofneerslag en de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken in Gelderland vlot trekken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het IPO: nieuws.ipo.nl/update-extern-salderen-met-veehouderijen/

Terug naar nieuwsoverzicht