Veelgestelde stikstof vragen over intern- en extern salderen

We hebben de meest gestelde vragen voor u geselecteerd.

Salderen

Intern salderen

Dat de uitstoot van stikstof wordt opgelost binnen het project of op locatie. Of het nu gaat om een nieuwe of bestaande activiteit. Bijvoorbeeld als een (agrarisch) bedrijf zodanig wordt aangepast dat er niet méér stikstofdepositie is, dan spreken we van intern salderen. Zo is het bij uitbreiding van een (agrarisch) bedrijf een optie om emissiearme technieken te installeren, waardoor de stikstofdepositie hetzelfde blijft.

Uit de uitspraak van de Raad van State inzake de Logtsebaan blijkt dat sinds 1 januari 2020 voor intern salderen geen natuurvergunning nodig is. Als u na die datum een vergunning hebt aangevraagd voor intern salderen en deze vergunning is nog niet verleend, zullen wij u binnenkort vragen om deze aanvraag in te trekken. (wanneer de aanvraag uitsluitend intern salderen betreft). Ondernemers die niet intrekken krijgen een weigeringsbesluit, waarin wordt aangegeven dat er geen natuurvergunning nodig is. Dat kan ook bij lopende bezwaar- of beroepzaken. Meer informatie vindt u op de website van BIJ12.

Extern salderen

Wanneer stikstofruimte nodig is voor een nieuwe activiteit of om een bestaande activiteit te wijzigen, kan dit niet altijd binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Een bedrijf dat (deels) stopt, kan stikstofruimte binnen een natuurvergunning overdragen aan een ander. De ander mag 70% van de gerealiseerde capaciteit van deze stikstofruimte gebruiken. Meer informatie over extern salderen staat op de website van BIJ12.

Een aanvraag met extern salderen moet worden voorafgegaan door een melding extern salderen. In de checklist aanvraagvereisten (PDF 300 kB) is te vinden hoe u een melding en een aanvraag voor extern salderen kunt indienen.

Bekijk de veelgestelde vragen over de overige subthema's.

Andere vraag?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.