Rijntakken Leefgebiedentypenkaart

De geactualiseerde leefgebiedentypenkaart van de Rijntakken is nu beschikbaar.

Regulier agrarisch gebruikte percelen waar zeker geen leefgebiedtype aanwezig is, zijn verwijderd van de kaart. De geactualiseerde leefgebiedtypenkaart wordt gebruikt in de actualisatie van AERIUS in oktober 2021. Regulier agrarisch beheerde percelen waar geen zekerheid is over de aan- of afwezigheid van stikstofgevoelig leefgebied worden in het veldseizoen van 2021 in het veld gecontroleerd. De resultaten hiervan worden in 2022 in AERIUS verwerkt.

Vooruitlopend op de actualisatie van AERIUS in oktober 2021 waarin de verwijderde percelen zijn verwerkt zijn de wijzigingen te zien via onze provinciale webviewer. Hierbij is een onderscheid gemaakt in 3 categorie├źn:

  • Een perceel blijft op kaart als stikstofgevoelig leefgebied
  • Een perceel wordt verwijderd van de kaart want is geen stikstofgevoelig leefgebied
  • Een perceel wordt gecontroleerd in het veld op de aanwezigheid van stikstofgevoelig leefgebied

Rijntakken Leefgebiedentypenkaart

Deze kaart geeft enkel informatie over de status van de percelen op de geactualiseerde leefgebiedtypenkaart voor Natura 2000-gebied Rijntakken. Voor toetsing op stikstof in het kader van de wet Natuurbescherming is altijd een berekening met de meeste recente versie van AERIUS nodig. Zolang de geactualiseerde leefgebiedtypenkaart niet is verwerkt in AERIUS kunt u als initiatiefnemer de gegevens van de geactualiseerde kaart indien nodig betrekken bij een concrete vergunningaanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie zie ook de veelgestelde vragen. Voor de geactualiseerde kaarten van overige provincies en verdere achtergrondinformatie over het proces van de actualisatie van de kaarten kunt u terecht op de website van BIJ12.