Rijntakken

Weten wat er speelt met betrekking tot stikstof in de Rijntakken? Op deze pagina hebben we alle informatie hierover bij elkaar gebracht.
meisje kijkt met vergrootglas in natuurwater

In totaal gaat het om 5.642 hectare stikstofgevoelige natuur verdeeld over 5 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden:

  1. Rijntakken
  2. De Bruuk
  3. Lingegebied & Diefdijk-Zuid
  4. Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem
  5. Sint Jansberg

Huidige situatie Rijntakken

De Rijntakken staan onder druk. We hebben de overschrijding van de Kritische Depositie Waarde en herkomst van de stikstofdepositie van de Rijntakken in kaart gebracht.

Gebiedsgerichte aanpak Rijntakken

Onderstaande schema toont een beknopte weergave van onze aanpak in de Rijntakken. We vertellen er meer over.

Of bekijk de afbeelding in volledig formaat (66 kB)

Rijntakken Leefgebiedentypenkaart

De geactualiseerde leefgebiedentypenkaart van de Rijntakken is nu beschikbaar.