Gebiedsgerichte aanpak Rijntakken

We vertellen graag meer over onze gebiedsgerichte aanpak voor de Rijntakken.
meisje kijkt met vergrootglas in natuurwater
De stikstofaanpak voor de Rijntakken richt zich op grondgebonden landbouw met weidegang voor het melkvee, verduurzaming van de glastuinbouw, water vasthouden in de uiterwaarden en waterveiligheid (2050): deze bestaat uit dijkversterking en rivierbedverruimingen in combinatie met natuur en landbouw. Andere aandachtspunten voor de Rijntakken zijn verduurzaming van de binnenvaart (Rijk), verduurzaming van de metaal en keramische industrie, de Groene Koers bouw en circulair bouwen.