Achterhoek

Weten wat er speelt met betrekking tot stikstof in de Achterhoek? Op deze pagina hebben we alle informatie hierover bij elkaar gebracht.
koeien

In totaal gaat het om 295 hectare stikstofgevoelige natuur verdeeld over 5 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden:

  1. Stelkampsveld
  2. Korenburgerveen
  3. Willinks Weust
  4. Bekendelle
  5. Wooldse Veen

Huidige situatie Achterhoek

De Achterhoek staat onder druk. We hebben de overschrijding van de Kritische Depositie Waarde en herkomst van de stikstofdepositie in de Achterhoek in kaart gebracht.

Gebiedsgerichte aanpak Achterhoek

Onderstaande schema toont een beknopte weergave van onze aanpak voor de Achterhoek. We vertellen er meer over.

Of bekijk de afbeelding in volledig formaat (58 kB)