Willinks Weust: een Natura 2000-gebied bij Winterswijk

Bijzondere natuur behouden

In Willinks Weust zit een flink kalkpakket in de bodem. Dat zorgt voor unieke omstandigheden, waardoor er bijzondere soorten voorkomen. Ook de variatie in droog en voedselarm naar natter en voedselrijker zorgt voor een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Dankzij de maatregelen van de afgelopen jaren is het gebied natter en voedselarmer geworden en is er meer ruimte voor de bijzondere natuur.

Maatregelen

De komende jaren zijn ook maatregelen nodig, die staan in het Natura 2000-beheerplan 2022-2028 voor Willinks Weust (PDF). Het gaat onder andere om omvormen van bos naar voedselarm grasland, onderzoek en uitvoeren van aanvullende watermaatregelen, bestrijden van invasieve exoten en verkennen en verbeteren van ecologische verbindingen met andere natuurgebieden.

Kaart van Willinks Weust

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Willinks Weust. De Ecologische Autoriteit heeft in maart 2024 haar advies voor Willinks Weust uitgebracht.