Gebiedsgerichte aanpak Achterhoek

We vertellen graag meer over onze gebiedsgerichte aanpak voor de Achterhoek.
Gebiedsgerichte aanpak Achterhoek

De stikstofaanpak voor de Achterhoek richt zich op grondgebonden landbouw en biodiversiteit, kennisontwikkeling door agrarische collectieven, verduurzaming van de varkenshouderij en een aanpak voor robuust systeemherstel. Deze bestaat uit een combinatie van de natuur-, water- en landbouwopgave.