Bekendelle: een Natura 2000-gebied bij Winterswijk

Bekendelle is een van de weinige moerasbossen in Nederland. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied, om de bijzondere natuur te behouden en versterken. Het is belangrijk dat deze natuur rust krijgt, want veel zeldzame planten en dieren hebben het moeilijk.

Bijzondere natuur behouden

Het Natura 2000-gebied Bekendelle is het mooist ontwikkelde moerasbos van Gelderland. Het heeft fraaie overgangen van nat naar wat droger bos. Deze grote variatie in een relatief klein gebied zorgt voor een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. Dankzij de maatregelen van de afgelopen jaren is het gebied natter geworden en is er meer ruimte voor de bijzondere natuur.

Maatregelen

De komende jaren zijn ook maatregelen nodig, die staan in het Natura 2000-beheerplan 2022-2028 voor Bekendelle (PDF). Het gaat onder andere om het omvormen van een landbouwperceel naar natuur, verminderen van recreatiedruk, onderzoek naar beeksysteem van het gehele stroomgebied van de Boven Slinge en verkennen en verbeteren van de ecologische verbindingen met andere natuurgebieden. 

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Bekendelle.