Burgerberaad klimaat

Inwoners van Gelderland krijgen de kans om direct invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid van provincie Gelderland. Dit burgerberaad adviseert over de klimaatmaatregelen in het Gelders Klimaatplan.
Burgerberaad klimaat

Wat gebeurt er in het burgerberaad?

Burgerpanel

Burgerpanel.jpg

Het online onderzoek is gesloten. Bijna 3.000 Gelderlanders lieten ons weten wat zij belangrijk vinden voor het klimaat.
Lees verder>

Burgerforum dag 1

Forum dag 1.jpg

De deelnemers van het burgerforum zijn voor het eerst samen gekomen. Deze groep Gelderlanders hebben kennisgemaakt met elkaar en met het onderwerp klimaat. 
Lees verder>

Burgerforum dag 2

Forum dag 2.jpg

Het burgerforum kwam in oktober weer samen. Tijdens deze dag verbreden de deelnemers hun blik op de klimaataanpak en de dilemma’s die spelen bij klimaatbeleid.
Lees verder>

Burgerforum dag 3

Forum dag 3.jpg

Tijdens de derde dag van het burgerforum gingen deelnemers aan de slag met het schrijven van de eerste adviezen. Hierbij kregen ze hulp van ruim 60 vakspecialisten en experts.
Lees verder>

Burgerforum dag 4

forum dag 4.jpg

In december komt het burgerforum voor de laatste keer samen. De deeladviezen die tijdens de vorige dag zijn gemaakt worden beoordeeld; wat zijn de te verwachten effecten, kosten, voordelen en nadelen?
Lees verder>

Advies burgerberaad

Advies burgerberaad.JPG

Het eindadvies van het burgerforum en de resultaten van het online onderzoek worden samengevoegd. Dit adviespakket wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur van provincie Gelderland.
Lees verder>

Gelders burgerberaad klimaat gestart

Gelders burgerberaad klimaat gestart transcriptie

Er verschijnt een bumper in beeld met de tekst: “Inwoners betrekken bij het klimaatplan”, met daaronder “Burgerberaad dag 1". Deze wordt opgevolgd door een tweede bumper met de tekst: “Het burgerberaad klimaat: 30.000 genodigden, 1000 aanmeldingen, 150 Gelderlanders komen 4 keer samen”, met daaronder “Welke klimaatmaatregelen zouden zij nemen als ze het voor het zeggen hadden?”. Er zijn beelden te zien van de bijeenkomst van het burgerberaad. Op een lichtblauw bord staat de tekst “Gelders burgerberaad kllimaat”. In een hal lopen mensen, hier en daar staan groepjes te praten. Tegelijk horen we Willemijn praten, een blonde vrouw met een wit jasje aan. Willemijn, Gelderse inwoner: Duurzaamheid gaat vaak gepaard met geld. Dus ik wil graag zelf mensen meer bewust maken van: je kan ook klein beginnen. En het is ook ingewikkeld. In een collegezaal zijn alle aanwezigen bij elkaar gekomen, ze luisteren naar een toespraak. We horen Maurice spreken, een man met grijs haar, een baar en een bruine leren jas aan. Maurice, Gelderse inwoner: Ik hoop in ieder geval veel informatie te krijgen en misschien wat advies geven of nieuwe ideeën brengen, zodat we kunnen kijken of er een klimaatprobleem is en hoe we dat kunnen aanpakken of verminderen. In de ruimte staat ook Bas, een jongen met rossige krullen en een khakigroene polo aan. Hij heeft papieren in zijn hand. Tegelijkertijd horen we hem spreken. Bas, Gelderse inwoner: Ik wil vooral meer leren over hoe ideeën van burgers gebruikt worden en hoe die tot bruikbare adviezen kunnen leiden. Er zijn nog veel meer mensen te zien, iedereen is druk met elkaar in gesprek. Tegelijkertijd horen Antorita spreken. Antorita, Gelderse inwoner: Ik hoop in ieder geval ergens nog een steentje te verleggen of verschil te kunnen maken, voor m'n kinderen, m'n kleinkinderen. En alle mensen die niet in staat zijn om te verwoorden wat ze wel belangrijk vinden. De toespraak in de collegezaal is afgelopen. Het publiek applaudisseert. Willemijn: En ik vind het zelf heel prettig dat iedereen z'n verhaal mag doen. Maurice: We hopen dat we natuurlijk wat plannen kunnen verzinnen hier. Misschien zijn er toch mensen die aan dingen denken waar op een kantoortje niet aan wordt gedacht. In de collegezaal stelt de presentator een vraag aan iemand in het publiek. Hij houdt een microfoon bij, zodat deze persoon kan antwoorden. Opnieuw zien we mensen in gesprek. Een vrouw schrijft haar contactgegevens op een invulformulier. Willemijn: Het is aan ons de taak om ook wel een concreet advies neer te leggen per groep maar ook aan de politiek om dat dan wel echt op te pakken en serieus te nemen. Er hangen allemaal papieren met teksten en afbeeldingen aan de muur. Ook is er ruimte om dingen op te schrijven. Een vrouw schrijft op deze muur. Antorita staat erbij en kijkt naar de teksten. Maurice: Ja, misschien kan ik op deze manier iets bijdragen eraan. Bas: Ik maak mij ook wel zorgen over de toekomst. Antorita: Bewaar alsjeblieft een beetje moois voor ons en zorg dat wij dadelijk niet met jullie puinhopen overblijven. Er verschijnt een eindbumper in beeld met de kleuren van Provincie Gelderland: blauw, groen, geel en zwart. In beeld verschijnt de tekst “Meer informatie? www.gelderland.nl/burgerberaad”

In september 2022 vond de eerste dag van het burgerforum plaats. De dag stond in het teken van kennismaken met elkaar en het onderwerp klimaat. Deelnemers kregen te horen waarom we dit burgerberaad organiseren, hoe het proces eruit ziet en stelden met elkaar belangrijke spelregels op.

Wat is het Gelders burgerberaad klimaat?

Bekijk in deze samenvatting wat het Gelders burgerberaad klimaat is.
Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Lees meer

Vraag en antwoord over het burgerberaad

De klimaatverandering raakt ons allemaal. De maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan heeft invloed op onze totale manier van leven. Daarom willen we meer inwoners betrekken bij de oplossingen en de aanpak van dit probleem. We hebben het Gelders Klimaatplan vastgesteld. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de effecten van de klimaatcrisis te verminderen. Dit plan gaan we in 2023 weer vernieuwen. Daarbij betrekken we het advies van het Burgerberaad. 

Het Gelders burgerberaad is opgebouwd uit twee onderdelen. We organiseren een burgerpanel en daarna een burgerforum. 

Door loting worden 30.000 Gelderlanders per brief uitgenodigd om hun mening over de klimaatmaatregelen van provincie Gelderland te geven. We vragen deze mensen om op de stoel van de bestuurders van provincie Gelderland te gaan zitten en in een online onderzoek te kiezen op welke maatregelen zij zouden inzetten. Met de gevolgen van mogelijke keuzes én de beperkingen die er zijn. Bijvoorbeeld dat er maar een beperkt budget is. Zo kunnen burgers net zoals de overheid dat doet, allerlei belangen afwegen en bepalen wat we moeten doen om de klimaatdoelen te halen. 

Een representatieve groep van 150 Gelderlanders komt 4 keer bij elkaar in het najaar van 2022. Zij gaan samen verder werken aan een advies over de klimaatmaatregelen. Deelnemers van het burgerpanel krijgen de vraag of zij willen meedoen aan het burgerforum. Uit de aanmeldingen selecteren we 150 Gelderlanders die een afspiegeling zijn van de samenleving. Deze groep geeft een zwaarwegend advies aan het bestuur van de provincie. Een onafhankelijk bureau helpt de deelnemers om samen een advies te vormen. Dat doen ze op basis van de resultaten van het burgerpanel en met kennis en advies van (klimaat)experts die ze zelf mogen uitnodigen. 

We nodigen partners, belangenorganisaties en –verenigingen per brief uit om hun input mee te geven aan het burgerforum. Daarnaast is er de mogelijkheid om met ons en elkaar in gesprek te gaan tijdens een bijeenkomst. Zij kunnen tijdens deze gesprekken hun mening en adviezen aan het burgerforum meegeven. Heeft u als belangenorganisatie- of vereniging geen brief ontvangen, maar wilt u wel graag uw input meegeven? Neem dan vóór 10 september 2022 contact op met het provincieloket.

  • Burgerpanel: juni - juli 2022
  • Burgerforum: september - november 2022
  • Advies burgerberaad: januari 2023
  • Herijking Gelders Klimaatplan: najaar 2023

We verwachten dat het advies van het burgerberaad in december 2022 klaar is. Het burgerberaad geeft hun advies dan aan het dagelijks bestuur van provincie Gelderland. Dit zwaarwegende advies gebruiken we bij het vernieuwen van het Gelders Klimaatplan in 2023.

Populytics voert voor ons het online onderzoek (het burgerpanel) uit. Populytics is een startup van de TU Delft en heeft dit soort onderzoeken al vaker gedaan rond klimaat- en energievraagstukken op regionaal en nationaal niveau. Adviesbureaus Moventem en Companen begeleiden als onafhankelijke partij de bijeenkomsten van het burgerforum.

Zowel het burgerpanel als het burgerforum zijn onafhankelijk van politieke en commerciële invloeden. 

De gegevens en antwoorden worden door het Populytics verwerkt tot een onderzoeksrapport. Er worden geen gegevens verzameld waarmee personen te achterhalen zijn. Niemand weet welke antwoorden door wie zijn gegeven.

Ja, alle inwoners van Gelderland mogen deelnemen aan het burgerpanel. Deelnemers van het burgerpanel krijgen de vraag of zij willen meedoen aan het burgerforum. Uit de aanmeldingen selecteren we 150 Gelderlanders die een afspiegeling zijn van de samenleving voor het burgerforum.

Ja, de deelnemers van het burgerforum ontvangen een vergoeding en eventueel reiskosten voor deelname aan elke fysieke bijeenkomst. Voor het online onderzoek wordt geen vergoeding gegeven.

Gelders Klimaatplan

Met verschillende organisaties zoals het Gelders Energieakkoord, Urgenda, Draw Down Europe en jongerenorganisaties maakten we een Gelders Klimaatplan met daarin 50 maatregelen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen naar nul terug te brengen. Lees het volledige Gelders Klimaatplan of bekijk de in de korte versie.