Burgerberaad klimaat

Inwoners van Gelderland krijgen de kans om direct invloed uit te oefenen op het klimaatbeleid van provincie Gelderland. Dit burgerberaad adviseert over de klimaatmaatregelen in het Gelders Klimaatplan.
Deelnemers aan het Burgerberaad worden in een theatersetting toegesproken vanaf een podium

Wat gebeurt er in het burgerberaad??

Burgerpanel

Het online onderzoek is gesloten. Ruim 3.300 Gelderlanders lieten ons weten wat zij belangrijk vinden voor het klimaat.

Lees verder>>

Rapport Burgerpanel

De resultaten van het online onderzoek zijn bekend. De uitkomsten worden tijdens het burgerforum gebruikt bij het vormen van de adviezen.

Lees het onderzoeksrapport>>

 

Burgerforum dag 1

De deelnemers zijn voor het eerst samen gekomen. Deze groep Gelderlanders hebben kennis-gemaakt met elkaar en met het onderwerp klimaat.

Lees verder>>

Burgerforum dag 2

Het burgerforum kwam in oktober weer samen. De deel-nemers verbreden hun blik op de klimaataanpak en de dilemma’s die spelen bij klimaatbeleid.

Lees verder>>

Burgerforum dag 3

Tijdens de derde dag van het burgerforum gingen deelnemers aan de slag met het schrijven van de eerste adviezen. Hierbij kregen ze hulp van ruim 60 vakspecialisten en experts.

Lees verder>>

Burgerforum dag 4

In december vond de laatste bijeenkomst plaats. Alle adviezen werden in groepen afgerond en alle deelnemers konden stemmen of ze voor, tegen of neutraal tegenover de ruim 40 deeladviezen stonden.

Lees verder>>

Adviesoverhandiging

Deelnemers overhandigden het adviesrapport aan het bestuur van provincie Gelderland. Samen met gedeputeerde Jan van der Meer plantten ze ook een burgerberaadbos. Het advies ‘meer bomen’ werd hiermee direct uitgevoerd.

Lees verder >>

 

Adviesrapport

Het eerste burgerberaad van 150 Gelderlanders bracht haar advies uit over de klimaatmaatregelen. Het advies wordt gebruikt bij het vernieuwen van het Gelders Klimaatplan in het najaar van 2023.

Lees verder>>

Wat gebeurt er op dit moment?

Op 14 juni 2023 is het nieuwe Gelders coalitieakkoord gepresenteerd. In het najaar van 2023 voerden we intern en met de bestuurders gesprekken over het vernieuwen van onze programma’s. Dat gaf ons richting voor het vervolg. Op 6 en 8 februari 2024 vonden consultaties plaats met interne collega’s en externe partners. Alle inbreng die we kregen, samen met de adviezen van het burgerberaad klimaat gebruiken we nu om het vernieuwde klimaatprogramma te maken. We verwachten dat het nieuwe programma voor de zomer van 2024 klaar is.

Deelnemer Willemijn vertelt

Willemijn vertelt hoe ze reageerde toen ze de uitnodiging kreeg. Waarom ze het belangrijk vindt om hierbij te zijn en hoe ze terugkijkt op de eerste bijeenkomsten.

Deelnemer Maurice vertelt

Maurice is kritisch op beleid en heeft vragen bij de duurzaamheid van elektrische auto's. Hij besloot daarom mee te doen aan het burgerberaad en zijn mening ook te laten horen.

Deelnemer Bas vertelt

Bas ziet het landschap in de Achterhoek de laatste jaren veranderen. Hij wilde weten wat hij hieraan kan doen en besloot deel te nemen aan het burgerberaad.

Deelnemer Antorita vertelt

Antorita wil haar kleinkinderen niet achterlaten met de klimaatproblemen en hoopt door haar deelname aan het burgerberaad een kleine steen bij te dragen.

Gelders Burgerberaad Klimaat gestart

In september 2022 vond de eerste dag van het burgerforum plaats. Deelnemers kregen te horen waarom we dit burgerberaad organiseren, hoe het proces eruit ziet en stelden met elkaar belangrijke spelregels op.

Veel gestelde vragen

We hebben de veel gestelde vragen over het Gelders Burgerberaad Klimaat verzameld en beantwoord.

Gelders Klimaatplan

Met verschillende organisaties zoals het Gelders Energieakkoord, Urgenda, Draw Down Europe en jongerenorganisaties maakten we een Gelders Klimaatplan met daarin 50 maatregelen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen naar nul terug te brengen. Lees het volledige Gelders Klimaatplan of bekijk de in de korte versie.