Advies burgerberaad aan bestuur

Het eerste burgerberaad van 150 Gelderlanders bracht haar advies uit over de klimaatmaatregelen. Het advies wordt gebruikt bij het vernieuwen van het Gelders Klimaatplan in het najaar van 2023.
Groepsfoto burgerberaad dag 2

Rode draden van de adviezen

Het burgerberaad gaf 44 adviezen over 14 klimaatonderwerpen. Uit alle adviezen komt een aantal rode draden naar voren. Het burgerberaad vindt het belangrijk dat maatregelen niet vrijblijvend zijn, maar meer door de overheid worden opgelegd. Dit moet dan wel zorgvuldig gebeuren, aldus het burgerberaad. Ook is een goede verdeling van de lusten en lasten tussen bedrijven, inwoners en de overheid belangrijk. Er moet meer en betere informatie komen. Daarom adviseert het burgerberaad ons om een expertisecentrum op te richten. Als inwoners meer weten over de urgentie en de impact van de klimaatverandering zijn ze ook meer bereid om maatregelen te nemen of te accepteren. Ook weten ze dan welke maatregelen je kunt en moet treffen en het tempo waarin, en wat het effect van hun eigen keuzes is. Het burgerberaad vindt het ook belangrijk dat de overheid voorsorteert op technieken na 2030 en altijd transparant een kosten-baten analyse maakt. De provincie kan maar voor een deel zelf iets doen aan het klimaatprobleem, maar kan wel Rijk, gemeenten en Europa aanspreken als ze hun rol niet nemen of het doel niet halen.

Het adviesrapport

De onderwerpen waar het burgerberaad advies over geeft zijn:  

 1. aandacht voor de inbreng van iedereen
 2. landbouw en voedselindustrie  
 3. betrek inwoners bij beleid
 4. gedragsverandering consumenten  
 5. biodiversiteit, bodem en natuur
 6. hergebruik van materialen  
 7. duurzame mobiliteit
 8. elektriciteitsnetwerk
 9. klimaatbossen
 10. verduurzamen ondernemingen  
 11. verduurzamen woningvoorraad
 12. waterstof
 13. windenergie
 14. grootschalig zon op daken en op vlak.

Advies burgerberaad aan bestuur

Het eindadvies van het burgerberaad wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur van provincie Gelderland. Dit zwaarwegende advies gebruiken we bij het vernieuwen van het Gelders Klimaatplan in 2023. 

Wilt u meer weten?

Alle 44 adviezen en toelichting leest u in de samenvatting van het adviesrapport.