Advies burgerberaad aan bestuur

Het eindadvies van het burgerforum en de resultaten van het online onderzoek worden samengevoegd. Dit adviespakket wordt aangeboden aan het dagelijks bestuur van provincie Gelderland.

De uitkomsten vormen samen een zwaarwegend advies aan het bestuur van de provincie. Dit advies gebruiken we bij het vernieuwen van het Gelders Klimaatplan in 2023.