Burgerforum dag 3

In november kwam het burgerforum voor de derde keer samen. De deelnemers aan de slag met het schrijven van de eerste adviezen. Dit deden ze op basis van de dilemma’s die ze eerder kozen. Hierbij konden ze hun vragen voorleggen aan ruim 60 vakspecialisten en experts.
Bord over het Burgerberaad met op de achtergrond deelnemers

De 3e dag stond in het teken van het uitwerken van adviezen over 14 verschillende klimaatonderwerpen. Deze onderwerpen zijn tijdens de vorige dag gekozen. Denk aan thema’s zoals circulaire economie, natuur, bodem, biodiversiteit, verduurzamen bewustwording en gedrag.

Schrijven van deeladviezen

Alle deelnemers gaven na de tweede bijeenkomst aan over welke klimaatonderwerpen zij een advies wilden schrijven. Op basis van die voorkeuren werden de deelnemers ingedeeld bij twee klimaatonderwerpen. In kleine groepen werd het gesprek gevoerd over de uitdagingen en mogelijke oplossingen die deelnemers adviseren. Hierbij hadden ze de gelegenheid om vragen te stellen aan meer dan 60 vakspecialisten en experts.

Inwoners die meedoen aan het Burgerberaad druk in overleg

Inwoners die meedoen aan het Burgerberaad volgen een presentatie

Het vervolg

Aan het eind van de dag kregen alle groepen de keuze: 

  • Is het advies voor dit onderwerp klaar? Dan kan het tijdens de laatste bijeenkomst worden voorgelegd aan de hele groep. 
  • Of moet het advies nog verder worden uitgewerkt? Dan kunnen deelnemers voor de vierde bijeenkomst nog digitaal samenkomen om het advies aan te vullen. 

In december komt het burgerforum dan voor de laatste keer officieel samen. Dan gaan de deelnemers alle deeladviezen beoordelen; wat zijn de te verwachten effecten, kosten, voordelen en nadelen en deze eerlijk verdeeld?

Een overzicht van alle informatie die het burgerforum heeft gebruikt, komt in de bijlage van het advies van het burgerforum. Zo kan iedereen die dat wil, zien hoe het burgerforum tot zijn advies is gekomen.