Adviesoverhandiging

Deelnemers overhandigden het adviesrapport aan het bestuur van provincie Gelderland. Samen met gedeputeerde Jan van der Meer plantten ze ook een burgerberaadbos. Het advies ‘meer bomen’ werd hiermee direct uitgevoerd.
Samen bomen planten

Een dik rapport met 44 klimaatadviezen ligt klaar voor de Gelderse politiek. Meer dan 4 dagen lang heeft het 1e Gelderse burgerberaad intensief hieraan samengewerkt. Op 1 februari 2023 werd het burgerberaad officieel afgerond en dit advies overhandigd.

Burgerberaadbos

In de ochtend stak een groep deelnemers van het burgerberaad samen met medewerkers en Gelders bestuurder Jan van der Meer de schop in de grond. In een hoogstamboomgaard in Ophemert plantten ze meer dan 150 bomen en struiken: 12 nieuwe fruitbomen en een haag van 70 meter. De haag biedt schuilplaatsen aan vogels zoals patrijzen en kleine zoogdieren. De fruitbomen nemen CO2 op en bieden voedsel voor bijen en andere bestuivers. “Met deze plantactie laten we een tastbare herinnering achter en hebben we Gelderland meteen een stukje groener gemaakt” zegt initiatiefnemer van deze actie Marianne Wildenberg.

De overhandiging

In de middag kwamen deelnemers en politiek samen in Arnhem en spraken ze over het proces en de adviezen die nu voor liggen. Commissaris van de Koning John Berends heette de deelnemers van het Burgerberaad en de Statenleden van harte welkom. Deelneemster en studente Juliette Neijenhof gaf aan dat ze hoopt dat dit advies echt impact gaat hebben voor de toekomst. “We hebben serieus en intensief gewerkt. Dan moeten de adviezen wel impact hebben.” Deelnemer Martin de Wolff voegt eraan toe: “Ik vind het klimaat belangrijk. Het kostte veel tijd, maar je kunt aan de kant blijven staan of je kunt instappen. Dan stap ik liever in en denk mee in een burgerberaad.“

Gedeputeerde Jan van der Meer kreeg het advies uit handen van de deelnemers en reageerde: “Uiteraard moet dit advies impact hebben. ”Onze intentie is om zo dicht mogelijk bij de adviezen te blijven. Klimaat komt achter de voordeur. We moeten anders eten, anders voedsel verbouwen, anders wonen. Dan moet je wel samen aan de oplossingen werken.

De adviezen gebruiken we bij het volgende Gelderse Klimaatplan dat in het najaar van 2023 wordt vastgesteld. Wilt u meer weten over het advies? Lees de samenvatting van het rapport.  
 

Mensen planten een boomJan van der Meer plant een boomMensen planten een boom