Burgerforum dag 2

Het burgerforum kwam in oktober weer samen. Tijdens deze dag verbreden de deelnemers hun blik op de klimaataanpak en de dilemma’s die spelen bij klimaatbeleid. Ze gingen in gesprek met vakspecialisten, experts en belangengroepen.
Deelnemers aan het burgerberaad in een deelsessie

In oktober 2022 vond de tweede dag van het burgerforum plaats. De dag stond in het teken van meer inzicht krijgen in de dilemma’s en uitdagingen die spelen bij het klimaatbeleid. Wat is de kijk op de klimaatopgave van experts en belangengroepen? Waar botsen wensen, ideeën en belangen en is het moeilijk om keuzes te maken? Er werden vier korte presentaties gegeven over klimaatpsychologie, duurzame mobiliteit, verduurzamen van woningen en circulaire economie. Deelnemers kregen vervolgens tijdens tafelgesprekken de gelegenheid om vragen te stellen over allerlei klimaatonderwerpen.

Groepsfoto burgerberaad dag 2

Tafelgesprekken met vakspecialisten

Alle deelnemers gaven na de eerste bijeenkomst aan over welke klimaatonderwerpen ze meer wilden weten. Op basis van die voorkeuren schoven de deelnemers elk bij vier verschillende tafels en onderwerpen aan. Aan tafel werden gesprekken gevoerd tussen deelnemers, vakspecialisten, experts of belangengroepen. Eén van de deelnemers gaf aan: “Meerdere onderwerpen met experts bespreken en even de diepte in is heel verhelderend." Aan het eind van elk tafelgesprek schreven de deelnemers op wat voor hen de belangrijkste uitdagende vraag is over dat specifieke klimaatonderwerp. Ook konden ze aangeven of ze nog extra informatie nodig hebben om tijdens de volgende bijeenkomst met die vraag aan de slag te kunnen gaan.

Een overzicht van alle informatie die het burgerforum heeft gebruikt, komt in de bijlage van het advies van het burgerforum. Zo kan iedereen die dat wil, zien hoe het burgerforum tot zijn advies is gekomen.