Online onderzoek (burgerpanel)

Het online onderzoek is gesloten. Ruim 3.300 Gelderlanders lieten ons weten wat zij belangrijk vinden voor het klimaat. Het bureau dat het onderzoek heeft uitgevoerd, heeft de resultaten verwerkt. Het volledige rapport is hieronder te downloaden.
Mensen aan een tafel die met een pen een formulier invullen

Rapport Burgerpanel

Een online onderzoek ter voorbereiding van het Gelders burgerforum Klimaat.

Meer energiezuinige bedrijven en duurzame woningen

Een ruime meerderheid (66%) van de 3.300 deelnemers vindt dat we maximaal moeten inzetten op ‘energieverbruik van bedrijven helpen verminderen’, ‘stimuleren van zonnepanelen op daken’ en ‘bestaande huizen duurzamer maken’. Minder inzet kan naar de maatregelen ‘meer zonneparken’ en ‘meer windparken.’ Het burgerpanel steunt onze inzet voor de overige maatregelen, waaronder maatregelen tegen voedselverspilling.

Waarom juist deze maatregelen

Deelnemers kiezen voor de energiebesparing bij bedrijven omdat zij van mening zijn dat dit er echt voor zorgt dat er minder broeikasgassen komen. “Eigenlijk is het helpen van bedrijven door geld te geven niet altijd goed en beter. Ik zou zeggen de bedrijven krijgen een beloning als ze  minder energie gebruiken en een boete als ze veel verbruiken.” Is één van de reacties op de vraag waarom we op energiebesparing bij bedrijven moeten inzetten.

Een van de deelnemers gaf aan:

Verduurzamen van woningen is een goede deal voor de maatschappij en voor de bewoner zelf. Dit helpt ook om de energierekening betaalbaar te maken.

Een voorwaarde die veel werd genoemd is dat duurzamer maken wel betaalbaar moet zijn. Bijvoorbeeld via een verlaging van de BTW of meer financiële hulp. Bij zon op dak vragen veel deelnemers zich af waarom er nog maar zo weinig zonnepanelen liggen op openbare gebouwen zoals sporthallen of ziekenhuizen. 

Resultaten meegenomen in het Burgerforum

Dit online onderzoek is het eerste onderdeel van het burgerberaad. Het vervolg is het burgerforum. Een willekeurig gekozen groep Gelderlanders komt 4 keer bij elkaar en brengt een zwaarwegend advies uit aan het dagelijks bestuur van de provincie. Het burgerforum betrekt de resultaten van het online onderzoek bij het advies.