Ik doe mee

Wij helpen Gelderse agrariërs bij hun duurzaam ondernemerschap. Het doel is dat zij vernieuwingen kunnen doorvoeren in de bedrijfsvoering en zo werken aan een toekomstbestendig bedrijf dat in balans is met de omgeving. Daarvoor zeten we verschillende manieren van ondersteuning in.
Kalfje krijgt drinken

Met kennis en innovatie steunen we agrarisch ondernemers bij duurzaam ondernemerschap. We ondersteunen met bedrijfsplannen, kennisontwikkeling en -uitwisseling, samenwerkingsverbanden, onderzoek en vernieuwing.

Voor een overzicht van ondersteuning in de vorm van onze subsidieregelingen, kijkt u hieronder bij de subsidiemogelijkheden.

Kennis en innovatie

Ondernemersbegeleiding

Proeftuinen en Innovatiehubs

Biologische melkveehouderij

Agroforestry

De innovatiemakelaar

Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Contact

Heeft u vragen over de regelingen? Voor een snel en passend antwoord op uw vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier.