Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Bij het platform 'Natuurinclusieve landbouw Gelderland' kunnen boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw terecht voor informatie, inspirerende voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning.

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland is een vervolg op het Actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland (2019). Dit is vertaald in een samenwerkingsovereenkomst met 20 partijen. Ook de provincie is partner in dit platform. Uit het Actieplan zijn 23 projecten voortgekomen, die de partners samen uitvoeren en die grotendeels gefinancierd worden door provincie Gelderland.

Het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland werkt de komende jaren aan een vitaal Gelders platteland, biodiversiteitsherstel en kringlooplandbouw. Ze willen toekomstperspectief bieden voor de landbouw en werken aan een circulaire landbouw met ruimte voor meer natuur en biodiversiteit. Om u te inspireren vindt u rechts de link naar een aantal voorbeelden van biodiversiteit op het platteland.

Hoe werkt het?

Het platform Natuurinclusieve Landbouw geeft advies, organiseert bijeenkomsten en werkt mee aan praktijkonderzoek. Daarnaast zorgen ze voor kennisdeling, innovatie en ontwikkelen ze nieuwe instrumenten. Het platform neemt op deze manier drempels weg en motiveert ondernemers om in de praktijk aan de slag te gaan met natuurinclusieve landbouw.

Aan de hand van 23 verschillende projecten rondom natuurinclusieve landbouw wordt kennis en ervaring opgedaan en krijgen agrarisch ondernemers ondersteuning bij het vrijwillig zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw. Op de website van het platform worden alle projecten op het gebied van bodem, water, klimaat, verdienmodellen, kringlooplandbouw, biodiversiteit en landschap toegelicht.

Wie doen mee?

Agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. Zij trekken gezamenlijk op om de individuele boer een goede ondersteuning te geven bij het vrijwillig zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw. Inmiddels bestaat het platform uit 23 partners waaronder de provincie die het platform ook financieel ondersteund.

Vragen

Maatwerkvragen kunt u stellen via het contactformulier, u wordt doorverwezen naar de juiste contactpersonen van het programmateam Agrifood.